Hvad laver bygningskonstruktørerne?

What is a bygningskonstruktør?

Bygningskonstruktørens stærke sider er tværfagligheden, overblikket og det indgående kendskab til alle byggeprocessens faser.

Konstruktøren er bindeleddet mellem tanke og handling. Den, der samler trådene i alle byggeriets faser. En gennemgående person med ansvar og overblik fra start til slut.

Ofte leder
Det gør bygningskonstruktøren i stand til at varetage mange forskelligartede jobtyper i mange forskellige brancher på alle niveauer. Ofte i ledende stillinger i rådgivende, udførende og kontrollerende bygge-, anlægs- og ejendomsvirksomhed samt indenfor offentlig administration.

Projektering
Bygningskonstruktøren er uddannet til at varetage den praktiske og tekniske projektering fra skitse- til hovedprojekt og i samarbejde med  projekteringens øvrige parter, som arkitekter, ingeniører og myndigheder.

Projektledelse
Bygningskonstruktøren er uddannet til at kunne lede og overvåge en bygge- eller produktionsproces og er trænet i at forudse og tage højde for, hvor problemerne kan opstå.

Bygningskonstruktøren får ofte en central rolle som projektleder.

Koordination og planlægning
Arbejdet er typisk en kombination af koordinerende og planlæggende samarbejde med byggeriets parter og de offentlige myndigheder. Bygherrens ønsker, lovgivningens krav, arkitektens visioner, ingeniørens kalkulationer, entreprenørens materialer og udstyr samt arbejdets udførelse og kvalitet på byggepladsen koordineres således ofte af bygningskonstruktøren.

Kommunikation
Bygningskonstruktøren kender tonen og ånden på en byggeplads og kan kommunikere med entreprenører og håndværkere på et kompetent, praktisk niveau for at viderebringe projektets ide, så det bliver forstået og fulgt.

Sideansvarlig: Kirsten Andersen, den 17-10-2011

Telefon 3336 4150

Mandag–torsdag kl. 10.00–15.00

Bygningskonstruktørens arbejdsfunktioner:

 • Digital projektering
 • BIM-koordinering
 • Fysisk planlægning
 • Projektgranskning og risikovurdering
 • Kalkulation
 • Konstruktionsdimensionering
 • Tilbudsindhentning og -beregning
 • Materiale- og konstruktionsvalg
 • Kvalitetssikring af projekt og udførelse
 • Tilsyn
 • Entreprise-, bygge- og projektledelse
 • Bygningsvurdering
 • Energistyring
 • Projektledelse
 • Byggesagsbehandling
 • Bygherrerådgivning
 • Facilities Management
 • Procesledelse
 • Arbejdsmiljøkoordinering - projektering
 • Arbejdsmiljøkoordinering - udførelse
 • Facilitering i partnering-projekter
 • Projektplanlægning og projekteringsledelse