Videreuddannelser
Som bygningskonstruktør har du mulighed for at tage en kandidat, master- eller en diplomuddannelse. En diplom- eller en masteruddannelse vil give både dig og din arbejdsgiver noget med hjem.
Rabat og tilskud
Som medlem af KF får du rabat på forskellige korte kurser. Desuden er der forskellige muligheder for støtte og tilskud.
Offentlig støtte
SVU står for Statens VoksenUddannelses-støtte og kan gives til konstruktører i job, når bestemte vilkår er opfyldt. Ledige bygningskonstruktører kan få visse betingelser få dagpenge på SVU-berettigede kurser.
Studier i udlandet
Som bygningskonstruktør er det muligt at tage en master i udlandet. De fleste gør det i engelsktalende lande, for eksempel Storbritannien eller Australien.

Telefon 3336 4150

Mandag–torsdag kl. 10.00–15.00

Støtte til uddannelse

Som medlem af Konstruktørforeningen og ansat under overenskomsten med Danske Arkitektvirksomheder har du ret til et vist årligt beløb til individuel efteruddannelse.

Spørg din tillidsrepræsentant eller KF.