Få KF på app

Hav Konstruktørforeningen lige ved hånden med vores app.

Download app'en

Fag & Viden

Her har vi samlet nogle henvisninger til faglig viden, som Konstruktørforeningen anbefaler og/eller er involveret i.

 

BYG-ERFA har siden 1977 indsamlet og bearbejdet byggetekniske erfaringer fra byggeriets praksis. Erfaringerne formidles i kortfattede erfaringsblade med bygbare løsninger til nybyggeri og bygningsfornyelse - så svigt og skader forebygges eller udbedres mest hensigtsmæssigt.BYG-ERFA udgiver en række erfaringsblade, som du kan abonnere på. 

 

byggeproces.dk

Byggeproces.dk handler om byggeproces og arbejdsmiljø.

Her kan du finde svar på spørgsmål om byggeriets forskellige aktørers ansvar for og engagement i byggeriets arbejdsmiljø. Siden er udarbejdet og vedligeholdes løbende af BAR Bygge & Anlæg.

Konstruktørforeningen kommenterer løbende redaktionen af hjemmesiden.

 

Denne film giver en række konkrete eksempler fra danske og internationale virksomheder på, hvilken betydning Facilities Management har for hele forretningen og den enkeltes dagligdag.
Se den her >

 

Med DBI's håndbog om brandsikring af småhuse får projekterende, udførende og myndigheder et værktøj, hvor der er hjælp til, hvorledes småhuse kan udføres og indrettes, så bygningsreglementets brandkrav opfyldes.

KF's formand Gert Johansen har siddet i redaktionsudvalget.

 

Lean Construction - DK er det centrale sted, hvor danske
aktiviteter vedrørende byggeprocessen er forankret. Foreningen arbejder med at udbrede og implementere Lean Construction i dansk byggeri og at udbrede både danske og internationale erfaringer om den trimmede byggeproces.

Konstruktørforeningen har været aktiv i foreningen siden starten i 2004.

 

På Membran-erfa.dk finder du udførelsesforløb for over 85 bygningsdetaljer, de tilhørende krav i Bygningsreglementet og fået et overblik over membranløsninger i byggetekniske anvisninger, vejledninger, andre trykte publikationer, websites og videoer.

Telefon 3336 4150

Mandag–torsdag kl. 10.00–15.00

Mobil

Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlægs arbejdsmiljøhåndbog - Mobilsite.

Tag dine tegninger med dig - Android + IPhone.

Nyheder om virksomheder og projekter inden for byggeriet - Mobilsite.

Se autodesk 2D og 3D design-filer - Android + Iphone 

3D model-viewer til IPad

Nyheder fra ing.dk - Mobilsite.

Se BR10, tag noter og tegn på fotos, du har taget på byggepladsen Android + Iphone