Konstruktørdage

Konstruktørforeningen afholder hvert år en konstruktørdag i uge 43, hvor der sættes fokus på faget.

I lige kalenderår afholdes den landsdækkende konstruktørdag, mens der afholdes en regional konstruktørdag i ulige år i hver af de fem regioner.

Den landsdækkende konstruktørdag

Den landsdækkende konstruktørdag er et byggefagligt arrangement, der efterfølges af generalforsamling og evt. præsentation af kandidater til formands- og bestyrelsesposter; overrækkelse af Konstruktørprisen samt festmiddag.

Når programmet for dagen er klar, kan du finde det og tilmelde dig på kf.dk/kalender. Er programmerne ikke klar, kan du kontakte sekretariatet på kf@fjern-dette.kf.dk for mere information.

De regionale Konstruktørdage

De regionale konstruktørdage afholdes i hver af foreningens fem regioner. De består af et byggefagligt arrangement, evt. præsentation af kandidater til  bestyrelsesposter og regionsledelser samt spisning.

Når programmet for dagen er klar, kan du finde det og tilmelde dig på kf.dk/kalender. Er programmerne ikke lagt i kalenderen, kan du kontakte din regionsledelse i den af KF's regioner, hvor du hører til, for at få mere information om dagene.

 

Relaterede sider

Telefon 3336 4150

Mandag–torsdag kl. 10.00–15.00