Kontingentet

På Konstruktørforeningens generalforsamling oktober 2014 blev det vedtaget at hæve kontingentet for aktive medlemmer med 50 kr. til 985 kr. Sidst kontingentet blev hævet var 1. januar 2002.

Med stigningen pr. 1. januar 2015 svarer kontingentet til prisniveauet for 2004. De andre satser er uændrede. Da Finansloven 2014 giver mulighed for at trække helt op til 6.000 kr. fra i skat for kontingenter til faglige organisationer mod tidligere kun 3.000 kr., vil du - trods et højere kontingent - fremover spare 176,- kr. om året efter skat.

De aktuelle priser er:  

  •     Konstruktørstuderende: 0 kr.
  •     Dimittender: 100 kr. for første kvartal
  •     Aktive: 985,00 kr. pr. kvartal
  •     Ledige: 350,00 kr. pr. kvartal (kun efter ansøgning)
  •     Associerede: 350,00 kr. pr. kvartal
  •     Værnepligtige: 350,00 kr. pr. kvartal
  •     Dagpengeudfaldne: 0 kr. pr. kvartal (kun efter ansøgning)  
  •     Pensionister: 0 kr.

Betal først, når du modtager opkrævning fra os.

Husk, at hvis du skal have nedsat kontingent under ledighed, skal du selv ansøge om det. Når du har indleveret din ansøgning, bliver dit kontingent sat ned med virkning fra den efterfølgende måned. Du kan ikke få nedsat kontingent med tilbagevirkende kraft.

Søg om nedsat kontingent
Hvis du er ledig, kan du få nedsat dit kontingent til Konstruktørforeningen:
Ansøg om nedsat kontingent her

Dimittend-kontingent

Er du studerende og medlem, overflyttes du til aktivt medlemskab efter bestået eksamen, når du har betalt dimittendkontingentet på 100 kr. 

Lave omkostninger

KF har lave omkostninger, blandt andet fordi der kun er et fysisk kontor.

Til gengæld tager de faglige sekretærer ud i landet, eller medlemmerne får betalt billet til København, når der er behov for at mødes.


Telefon 3336 4150

Mandag–torsdag kl. 10.00–15.00