KF's historie

Konstruktørforeningen blev stiftet den 8. oktober 1966 under navnet db (dansk bygningskonstruktørforening).

Baggrunden er, at bygningskonstruktøruddannelsen forlænges fra 2½ år til 3½ år, men der bliver ikke lavet en overgangsordning for de studerende, der er begyndt uddannelsen før 1965. Nogle studerende foreslår, at skolerne i en overgangsfase tilbyder eleverne efteruddannelseskurser. De søger støtte hos fagforbundene, men her er ingen interesse. og de studerende danner derfor deres egen forening.

Foreningen skal varetage konstruktørernes uddannelsesmæssige og standsmæssige tarv og holde sig fra løn- og overenskomstforhold.

Sideansvarlig: Kirsten Andersen, den 08-06-2011

1960'erne
1961-1966 – der varmes op til at stifte foreningen.
1970'erne
70’erne – en urolig tid.
1980'erne
80’erne – anerkendelse af konstruktørerne.
1990'erne
90’erne – ledighed og cyperspace.
2000-2010
2000–2010 – Vokseværk og voksenværk.

Telefon 3336 4150

Mandag–torsdag kl. 10.00–15.00