KF's organisation

Generalforsamlingen har den øverste myndighed i alle Konstruktørforeningens anliggender, med mindre de skal bringes til urafstemning.

Den afholdes i uge 43 i lige kalenderår, på samme dag og sted som den landsdækkende konstruktørdag.

Kun aktive medlemmer, der personligt giver fremmøde på generalforsamlingen, er stemmeberettigede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Søg om rejsegodtgørelse i forbindelse med TR-kurser og andre møder her

Søg om godtgørelse for dine udgifter i forbindelse med møder i KF’s udvalg og bestyrelse her

Bestyrelse
Konstruktørforeningens ledelse består af en valgt fuldtidsformand og otte bestyrelsesmedlemmer. Alle bygningskonstruktører.
Regioner
Konstruktørforeningen er en landsdækkende organisation med fem geografiske regionsafdelinger. Hver region vælger en repræsentant til KF's bestyrelse.
Tillidsrepræsentanter
Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanter er medlemmernes talsmænd over for virksomhederne. De har pligt til at fremme tilliden mellem medlemmerne og virksomhedens ledelse.
Øvrige repræsentanter
Konstruktørforeningen har repræsentanter i en række stående udvalg, nævn og råd uden for foreningen.
Udvalg
Konstruktørforeningen har i øjeblikket en række udvalg. Hvilke kan du læse om her.
Er Du OK
Det er os med overenskomster og faglige fællesskaber

Telefon 3336 4150

Mandag–torsdag kl. 10.00–15.00