Sekretariat

Sekretariatet rådgiver og servicerer Konstruktørforeningens medlemmer.

KF's sekretariat
Ny Kongensgade 15, 2 sal
1472 København K

Receptionsansvarlig og kontaktperson til vicevært, kantine, håndværkere, rengøringsfirma, leverandører med mere.

Telefon: +45 33 36 41 50
E-mail: lise@fjern-dette.kf.dk 

 

Telefon: +45 33 36 41 50

gert@fjern-dette.kf.dk 

Valgt 2014 - 2018

Daglig ledelse af driften i KF's sekretariat og politisk betjening af formand og bestyrelse.

Telefon: +45 33 36 41 50
E-mail: kim@fjern-dette.kf.dk 

Sekretær, kontaktperson for og servicering af bestyrelsen, regionsledelserne og formanden.

Telefon: +45 33 36 41 50
E-mail: sanne@fjern-dette.kf.dk 

 

Medlemsrådgivning primært på det private område og Grønland: løn og ansættelsesvilkår, arbejdsmiljø, rådgivning om jobsøgning. Vejledning af konstruktører med selvstændig virksomhed.Overenskomstforhold på det private område og Grønland. 

Telefon: +45 33 36 41 50
E-mail: hanserik@fjern-dette.kf.dk 

Medlemsrådgivning primært på statens område og på øvrige offentlige områder. Overenskomstforhandling på statens område samt på det kommunale og regionale område.

Sekretær for Forhandlingsudvalget for staten og for Forhandlingsudvalget for kommuner og regioner.

Telefon: +45 33 36 41 50
E-mail: steen@fjern-dette.kf.dk

Jens Krarup Nielsen er ansat på deltid og er gået delvist på pension.

Jens er beskæftiget med projekter bl.a. i forbindelse med dimittender og ledige.

Telefon: +45 33 36 41 50
E-mail: jens.krarup@fjern-dette.kf.dk

Medlemsrådgivning primært på det private område: løn & ansættelsesvilkår, konkurser, arbejdsmiljø og rådgivning om jobsøgning.

Telefon: +45 33 36 41 50.
E-mail: mette@fjern-dette.kf.dk 

Medlemsrådgivning primært på det private område: løn- og ansættelsesvilkår, arbejdsmiljø og rådgivning om jobsøgning. Vejledning af konstruktører med selvstændig virksomhed.

Telefon: +45 33 36 41 50
E-mail: s.smith@fjern-dette.kf.dk 

Kurser og efteruddannelse og sekretær på området overenskomster, løn og ansættelsesforhold.

Telefon: +45 33 36 41 50
E-mail: joan@fjern-dette.kf.dk

KF's byggefaglige profilering, netværk, efter- og videreuddannelse og internationalt samarbejde

Telefon: +45 33 36 41 50
E-mail: jette@fjern-dette.kf.dk

Uddannelsespolitik, medlemsundersøgelser og kontakt til de studerende og Konstruktørstuderendes Fælles Råd (KFR).

Telefon: +45 33 36 41 50
E-mail: ida@fjern-dette.kf.dk 

Konstruktørforeningens regnskab, kontingenter og spørgsmål vedrørende kontingent.

Telefon: +45 33 36 41 50
E-mail: lisbeth@fjern-dette.kf.dk

Overordnet ansvarlig for Konstruktørforeningens kommunikation, PR, presse, nyheder, web, medlemsbladet Konstruktøren, nyhedsbrev, annoncesalg og sekretær for kommunikationsudvalget.

Telefon: +45 33 36 41 50
E-mail: kido@fjern-dette.kf.dk

Medlemsrådgivning primært på det private område: løn og ansættelsesvilkår, kontakt til studerende, dimittender og ledige, virksomhedskontakt og rekruttering.

Telefon 33 36 41 50
E-mail: rya@fjern-dette.kf.dk

Medlemsadministrator - Line Haagensen

Spørgsmål vedrørende medlemskab, indmeldelse og udmeldelse. NB! Foto kommer senere.

Telefon: 33 36 41 50
E-mail: line@kf.dk

Etablering af netværk, rådgivning om efter- og videreuddannelse og markedsføring og synlighed.

Telefon: 33 36 41 50
E-mail: bo@kf.dk

Medlemsrådgivning og individuelle lønforhandlinger i regioner og kommuner.

Telefon: +45 33 36 41 50
E-mail: marianne@kf.dk

Telefon 3336 4150

Mandag–torsdag kl. 10.00–15.00