Konstruktørforeningens politik er beskrevet i en strategi- og handlingsplan, i dokumentet "bestyrelsens fokusområder" og i de udtalelser og lignende, der findes under kategorien "KF mener".

Konstruktørforeningen vil sikre medlemmerne kvalitet, tryghed og valgmuligheder i profession, uddannelse og arbejdsliv.

Arbejdsmarkedspolitik: Det er vores mål:

- At yde medlemmerne rådgivning af høj kvalitet på medlemmernes egne præmisser
- At opnå bedst mulige ansættelses- og udviklingsvilkår for både overenskomstdækkede og ikke-overenskomstdækkede medlemmer.
- At forebygge ledighed og mangel på kvalificerede bygningskonstruktører.
- At foreningens tillidsrepræsentanter kan varetage deres hverv på arbejdspladserne.

Byggepolitik: Det er vores mål:

- At definere bygningskonstruktøren som profession for at sikre,at bygningskonstruktører altid kan gøre gavn for samfundet.
- At sikre kvaliteten i det bebyggede miljø til gavn for samfundet.

Uddannelsespolitik: Det er vores mål:

- At værne om og udvikle konstruktøruddannelsens niveau og omdømme ved at være en aktiv partner, der bidrager i uddannelsespolitiske spørgsmål.
- At have et effektivt, godt og konstruktivt samarbejde med uddannelsessteder og øvrige interessenter i konstruktøruddannelsen - ikke mindst med de studerende.
- At sikre bygningskonstruktører rammer og mulighed for efter- og videreuddannelse.

Når du har spørgsmål eller forslag til KF's politik og holdninger er du altid velkommen til at kontakte os.

Folkemøde 2016

Telefon 3336 4150

Mandag–torsdag kl. 10.00–15.00