Rådgivning

Vores rådgivning giver dig tid til at være bygningskonstruktør.

Du kan koncentrere dig om faget og din familie, mens vi tager os af overenskomster, kontrakter, lovregler og mulige uoverensstemmelser mellem dig og din arbejdsgiver.

Uanset om du skal forhandle kontrakt eller løn. Om du skal på barsel, vil efteruddannes eller din arbejdsgiver er ved at gå konkurs, så har Konstruktørforeningens sekretariat specialister, som du kan trække på.

Vi rådgiver på et konstruktørfagligt grundlag, hvad enten du er leder, specialist eller noget helt tredje.

Sideansvarlig: Mette Nissen, den 27-06-2011

Jobsøgning og jobskifte
Hvis du lige er blevet ledig eller sagt op, så kontakt KF. Vi tjekker om din opsigelse er korrekt. Vi kan også hjælpe dig med ansøgning og CV.
Før ansættelse
KF's sekretariat tjekker kontrakter og sparrer med dig før jobsamtaler og lønforhandlinger.
Under ansættelse
Hovedparten af Konstruktørforeningens medlemmer arbejder som ansatte i byggebranchen. Alt efter kontrakt og evt. overenskomst, så er ansættelsesvilkårene forskellige.
Ophør af ansættelse
Alt efter, hvordan dit ansættelsesforhold afsluttes, har du forskellige rettigheder og pligter.
Andet
Udover at rådgive om ansættelsesforhold, så rådgiver KF's sekretariat også tillidsrepræsentanter,medlemmer, der læser til bygningskonstruktører og medlemmer, der ønsker at vælge en tillidsrepræsentant.

Telefon 3336 4150

Mandag–torsdag kl. 10.00–15.00