Før ansættelse

Der er flere ting at overveje, når er tæt på at blive ansat et nyt sted. 

Selve jobsamtalen. Hvordan skal du fremstå? Hvad skal du spørge om? Hvad skal du stille krav om? Løn, pension, arbejdstid og personalegoder?

Du skal desuden forholde dig til en ansættelseskontrakt. Er den konkret nok? Supplerer den en overenskomst, eller er den eneste juridiske binding mellem dig og arbejdsgiver? Hvad står der om konkurrenceklausuler?

KF's sekretariat tilbyder et gennemse din kontrakt, når du skifter job.

Kontrakttjek
Er du privatansat, bør du sende dit kontraktudkast til Konstruktørforeningen, inden du skriver det under. Så tjekker vi, om du er omfattet af en overenskomst, om dine løn- og ansættelsesvilkår svarer til de gængse i branchen og om vilkårene matcher dine kvalifikationer.
Konkurrenceklausul
Nogle virksomheder ønsker at beskytte sig mod illoyal konkurrence fra tidligere ansatte ved hjælp af særlige klausuler i ansættelseskontrakten. Men konkurrence- og/eller kundeklausuler kan begrænse dine fremtidige jobmuligheder væsentligt, og der gælder bestemte regler, som arbejdsgiveren skal følge. Du bør derfor søge rådgivning hos Konstruktørforeningen, hvis din arbejdsgiver stiller krav om en konkurrence- og/eller kundeklausul i din kontrakt.
Løn
Er du ansat på en DANSKE ARK-tegnestue eller i et boligselskab, er din løn fastsat i en overenskomst, med mulighed for individuelle tillæg. Er du offentligt ansat, er din grundløn fastsat i en overenskomst, og der kan aftales funktions- og/eller kvalifikationstillæg. Alle andre steder skal lønnen aftales individuelt. Konstruktørforeningen kan ud fra vores lønstatstikker og branchekendskab vejlede dig om lønniveauet inden for dit arbejdsområde.

Telefon 3336 4150

Mandag–torsdag kl. 10.00–15.00