Løn

Lønforhold er et område, der ikke er lovbestemt.

Er du ansat efter en af KF’s overenskomster, vil din løn allerede være fastsat. Enten i kraft af en grundløn, hvortil der evt. kan forhandles et kvalifikations-, funktions- eller resultattillæg. Eller lønnen kan fremgå af en fastsat minimumslønskala, som det f.eks. er tilfældet på Danske Ark-området.

Det betyder, at du ikke kan få mindre løn, end overenskomsterne foreskriver, men du kan selvfølgelig sagtens få mere.

I de tilfælde, hvor hverken løn eller lønsystem er fastlagt ved en kollektiv overenskomst, forhandles denne individuelt ud fra arbejdets art, anciennitet, ansvar, omfang mv.

Din løn kan enten være fastlagt efter overenskomster, eller også skal du selv forhandle den på plads og genforhandle den.

Telefon 3336 4150

Mandag–torsdag kl. 10.00–15.00

KF anbefaler

at din løn genforhandles én gang om året.