Ophør af ansættelse

Alt efter, hvordan dit ansættelsesforhold afsluttes, har du forskellige rettigheder og pligter.

Her på siderne kan du blandt andet få vejledning om, hvad du skal gøre, hvis du overvejer at sige dit job op, eller hvis du er blevet opsagt eller bortvist af din arbejdsgiver.

Du finder også gode råd til, hvad du skal gøre, hvis din arbejdsgiver går konkurs eller er under rekonstruktion.

Advarsler og tjenstlige samtaler
En advarsel eller tjenstlig samtale er et signal fra din arbejdsgiver om, at en bestemt adfærd ikke vil blive tolereret. Advarslen bør være skriftlig og beskrive hvilken adfærd, du skal ændre og hvad der sker, hvis du ikke gør det. Ændrer du ikke adfærd, kan arbejdsgiver eventuelt sige dig op og i grove tilfælde bortvise dig. Offentligt ansatte har krav på at blive partshørt inden advarslen gives. Ved tjenstlig samtale har du ret til en bisidder.
Bortvisning
Hvis du groft misligholder dit ansættelsesforhold, f.eks. ved tyveri, udeblivelse eller grov illoyalitet, kan din arbejdsgiver bortvise dig. Bliver du bortvist, betyder det at løn og ansættelsesforhold stopper øjeblikkeligt. Hvis du ikke er enig i bortvisningen, er det vigtigt, at du med det samme skriftligt protesterer over for din arbejdsgiver. Kontakt hurtigst muligt Konstruktørforeningen og meld dig straks ledig på jobcenteret.
Opsigelse
Hvis du vil sige din stilling op, kan du som udgangspunkt gøre det med en måneds varsel til udgangen af en måned. Har I aftalt prøvetid, er varslet kortere (oftest 14 dage). Et forlænget opsigelsesvarsel er kun gyldigt, hvis dit og arbejdsgivers varsel er forlænget lige meget. Sig op skriftligt og bed om en kvittering. Du kan godt sige op pr. mail, men næppe pr. sms. Hvis du selv siger din stilling op, risikerer du at få karantæne i A-kassen.
Opsagt
Hvis din arbejdsgiver siger dig op, skal det ske skriftligt, med korrekt varsel og begrundet. Ellers risikerer du en dagpengekarantæne fra A-kassen. Du har krav på en begrundelse efter funktionærloven. Hvis du ikke mener, at begrundelsen af rimelig, har du måske krav på godtgørelse. Du kan også have en særlig beskyttelse mod opsigelse, hvis du fx er på barsel eller er tillidsrepræsentant. Kontakt os hvis du er i tvivl.
Konkurs og rekonstruktion
Er din arbejdsgiver gået konkurs, bør du omgående kontakte Konstruktørforeningen. Vi anmelder dit lønkrav m.m. over for LG og konkursboet. Er din løn ikke betalt til tiden kan Konstruktørforeningen på dine vegne indgive en konkursbegæring. LG dækker kun krav i virksomheder, der er gået konkurs. Indtil du har fået løn fra LG, kan KF som regel yde dig et lån. Hvis din arbejdsgiver skal under Rekonstruktion, så kontakt straks KF.

Telefon 3336 4150

Mandag–torsdag kl. 10.00–15.00