Kørsel og rejser

Satser for kørselsgodtgørelse. Satserne er fælles for alle uanset ansættelsessted med mindre speciel aftale er indgået.

 

Kørselsgodtgørelse satser

Kørsel og rejser

Satser for kørselsgodtgørelse. Satserne er fælles for alle uanset ansættelsessted med mindre speciel aftale er indgået.

Kørselsgodtgørelse satser:

 2016

 2017

Kørsel (bil eller motorcykel)
op til 20.000 km./år

 3,63 kr./km

 3,53 kr./km

Kørsel (bil eller motorcykel)
ud over 20.000 km./år

 1,99 kr./km

 1,93 kr./km

Kørsel på egen cykel, knallert
eller EU-knallert

 0,52 kr./km

 0,52 kr./km

 

Arbejdsgiveren kan både vælge at bruge højere eller lavere satser end dem i tabellen.

Hvis medarbejderen får en godtgørelse med højere satser end dem i tabellen, er hele beløbet skattepligtigt, medmindre den andel, som overstiger satserne, beskattes som almindelig løn.

Får medarbejderen en godtgørelse med lavere satser, end dem i tabellen, er godtgørelsen stadig skattefri.

Skat - links til vejledninger

 

Moderniseringsstyrelsen - satsregulering for tjenesterejser i staten

Befordringsfradrag - satser kr. pr. km.

2016

2017

0-24 km.

0,00

0,00

25-120 km.

1,99

1,93

Over 120 km.

1,00 (1,99 kr. i udkantskommuner)

0,97 (1,00 for udkantskommuner

 

Vejledninger:

Telefon 3336 4150

Mandag–torsdag kl. 10.00–15.00

Bil og skat

Revisionsfirmaet Deloitte har udarbejdet denne pjece om bil og skat.