Overenskomster

Som bygningskonstruktør kan du være dækket af en overenskomst. Det betyder, at du, uden det er aftalt i din ansættelseskontrakt, har nogle ekstra rettigheder.

F.eks. om arbejdstidens længde, mulighed for fri under barns sygdom og meget mere.

Bygningskonstruktører kan være dækket af en af disse overenskomster

Arbejdsfelt Mulig overenskomst
Arkitekt KF's overenskomst med Dansk Industri Overenskomst II (tidl. DANSKE ARK)
Entreprenør Dansk Byggeris overenskomst for bygningskonstruktører
Produktion Industriens Funktionæroverenskomst
Kommuner KF's overenskomst med KL
Regioner KF's overenskomst med Danske Regioner
Stat KF's fællesoverenskomst med Staten
Grønland KF's overenskomst med Grønlands Landstyre
Forsikring mm. Finansforbundets overenskomster. Kontakt KF's sekretariat.
   
   
OK 2015
Arkitekt
Konstruktørforeningen har overenskomst med Dansk Industri (DI), som organiserer arkitektvirksomhederne. Overenskomsten dækker medlemmer af KF, som er ansat i DI's medlemsvirksomheder.
Entreprenør
Er du ansat i entreprenørbranchen, kan du være omfattet af en overenskomst eller ansat på individuel kontrakt.
Grønland
I Grønland har KF overenskomst med Grønlands Selvstyre, der dækker ansættelse i den offentlige administration i Grønland og også nogle af Selvstyrets virksomheder og boligselskabet INI.
Ingeniør
Er du ansat i en ingeniørvirksomhed, er du som oftest ikke omfattet af en overenskomst. Da vi i Danmark som ansatte kun sporadisk er beskyttet af lovgivningen, stiller det store krav til den individuelle ansættelsesaftale.
Kommune og regioner
KF har overenskomst med alle regioner og kommuner gennem overenskomster med Danske Regioner og Kommunernes Landsforening. Alle aftaler på regions-/kommuneområdet er næsten ens, men skrevet på lidt forskellig måde.
Produktion
Er du ansat i en produktionsvirksomhed (typisk betonelementfabrikker, gipsmaterialer, letbeton m.v.) er der mulighed for, at du kan være omfattet af en overenskomst, eller at du ansættes på individuel kontrakt.
Stat
KF har overenskomst med Staten gennem Finansministeriet, og denne overenskomst dækker alle ansættelser for bygningskonstruktører uddannet efter 1970 inden for statens område.
Ansat i andre brancher
Er du ansat i andre brancher, end dem vi har nævnt her, så er du med stor sandsynlighed ansat på individuel kontrakt. Kontakt KF.

Telefon 3336 4150

Mandag–torsdag kl. 10.00–15.00

Er du ikke dækket?

Hvis du ikke er dækket af en overenskomst, så kan du ofte bruge overenskomsterne som inspiration og springbræt, når du forhandler kontrakt eller løn.