Begynd som selvstændig

Der er mange ting, du skal være opmærksom på, hvis du ønsker at drive virksomhed som selvstændig erhvervsdrivende.

Du kan her på sitet læse dig frem til meget information, men du bør altid søge konkret rådgivning i Konstruktørforeningen, hvis du vil begynde som selvstændig.

Er du freelance-ansat, skal du være opmærksom på, at du betragtes som lønmodtager og IKKE som selvstændig.

Hvis du som selvstændig får ansatte

Du kan ikke være medlem af KF, hvis du får ansatte i din virksomhed og dermed overgår til at være arbejdsgiver.

Du skal derfor udmeldes af foreningen. Kontakt os og hør, hvordan du kan bevare din tilknytning til KF i form af passivt medlemskab til nedsat kontingent. Det giver dig blandt andet mulighed for at bevare den byggefaglige tilknytning, modtage fagbladet og lignende.

Selvstændig, freelance eller konsulent?

Der er mange betegnelser i brug, hvis man ikke er fastansat som lønmodtager. Og der er ofte ikke nogen fast definition i forhold til den lovgivning, der gælder på arbejdsmarkedet.

”Freelance” kan betyde, at man ansættes som lønmodtager midlertidigt, enten til at løse en bestemt opgave eller for en bestemt tidsbegrænset periode, hvor man på forhånd kender slutdatoen. I begge tilfælde får man udbetalt sit honorar som almindelig løn, og arbejdsgiveren tilbageholder a-skat og arbejdsmarkedsbidrag som i alle andre faste jobs.

”Freelance” kan også betyde, at man arbejder efter en kontrakt, der beskriver opgaven og f.eks. et samlet honorar, men at man ikke er ansat. Man har med andre ord sin egen lille virksomhed, hvor man udskriver faktura, betaler moms og betaler skat som selvstændig.

Endelig kan man sideløbende eller skiftevis i løbet af et skatteår være både fastansat og selvstændig erhvervsdrivende ved at have et selvstændigt bierhverv, hvor man eksempelvis i sin fritid tilbyder at udføre mindre projekteringsopgaver, hjælper med at søge byggetilladelser osv.

Grænsen mellem at arbejde som selvstændig og at arbejde opgavebegrænset/tidsbegrænset som lønmodtager er ikke altid skarp. Og den kan endda være forskellig i forhold til f.eks. a-kassen og skattevæsenet.

Elektronisk opstartspakke

Ved henvendelse til sekretariatet kan du pr. mail få tilsendt vores opstartspakke med en række gode råd til brug ved opstart, links, samt kontraktmateriale, så du har en basis for at komme godt igang som selvstændig uden ansatte.
 

Sideansvarlig: Sanne smith, den 31-03-2012

A-kasse
FTF-A optager selvstændige erhvervsdrivende og medhjælpende ægtefæller, hvis deres uddannelse og/eller arbejde har tilknytning til FTF-A's faglige område.
Forsikring
Behovet for forsikring kan variere. Ofte vil man dog blive mødt med at krav om, at det fremgår i kontrakten med arbejdsgiveren, at man er forsikret.
Honorarets størrelse
Ønsker du at arbejde som selvstændig, bør du beregne et honorar, så du samlet opnår en større timesats i betaling for dit arbejde, end man gør som ansat/lønmodtager med tilsvarende erfaring.

Telefon 3336 4150

Mandag–torsdag kl. 10.00–15.00