Gå til sidens indhold
Tilbage til oversigt

Koldingfjord 2019

Koldingfjord-seminaret er et årligt tilbagevendende strategi- og udviklingsseminar på Hotel Koldingfjord for medlemmer af KF’s bestyrelse, regionsledelser, udvalg, Konstruktørstuderendes Fælles Råd og tillidsrepræsentanter. Seminaret er en mangeårig tradition for at inddrage de foreningsaktive i foreningens udvikling, styrke det faglige fælleskab og klæde dem på til deres roller nu og i fremtiden.
Koldingfjord 2019

Årets tema er ”Konstruktørforeningen 2029 – hvilke mål skal vi sætte os?”, hvor de foreningsaktive er inviteret. Seminariet afholdes på Koldingfjord og starter fredag den 15. marts 2019 kl. 14.00 og afsluttes lørdag aften med mulighed for overnatning til søndag morgen.

 • Program fredag

  Kl. 14:00 - 14:10

   

  Velkommen og kort nyt om KF v/Gert Johansen

   

  Kl. 14:10 - 14:15

   

  Præsentation af dagens program og oplægsholdere v/ JDL/IAK

  Kl. 14:15 - 15:00

   

  Fremtidens byggeri 2035 v/ Henrik Garver, direktør for FRI

  De næste 40 år vil der i verden blive bygget lige så meget, som der er bygget hidtil gennem hele menneskehedens historie. Det giver os en enestående mulighed for at skabe et bygget miljø, der matcher fremtidens behov og udfordringer.

  Men det kræver kloge og velovervejede beslutninger, der på den lange bane giver et robust og attraktivt samfund. Det er en global udfordring og en global mulighed. I Danmark handler det ikke blot om at bygge nyt, men også om renovering, om materialer og om byggeprocessen.

  Rapporten sætter fokus på de vigtige drivkræfter alle skal forholde sig til.

  For hvor skal fremtidens byggematerialer komme fra? Og fortsætter den teknologiske og digitale udvikling i samme retning, så f.eks. visualisering, simulering og byggerobotter er fuldt implementeret i 2035? Eller vil vi se en helt ny udviklingsretning, som ingen af os kan se på nuværende tidspunkt?

  På basis af analysen opstiller rapporten en række kritiske spørgsmål. Det er denne debat, FRI ønsker at lægge op til og bidrage til. For udviklingen af byggeriet i Danmark har betydning for vores fælles fremtid.

   

  Kl. 15:00 - 15:45

   

   

   

   

   

  FN’s Verdens mål v/Kathrine Richardson

  Professor og leder af Sustainability Science Centre ved Københavns Universitet. Tidl. formand for Klimakommissionen og medlem af klimarådet.

  I dag kan organisationer og virksomheder ikke komme udenom at forholde sig til bæredygtighedsagendaen. I 2015 vedtog FN’s medlemslande 17 verdensmål, Sustainable Development Goals. Disse adskiller sig ved, at de ikke kun retter sig mod udviklingslande, men for alle verdens beboere. Især hvordan det globale samfund forvalter de begrænsede ressourcer. Derudover lægges der op til, at den private sektor skal spille en større rolle i at nå målene. Hvordan skal den enkelte organisation/virksomhed forholde sig til målene?

   

  Kl. 15:45 - 16:05

  Pause med kaffe & kage

   

  Kl. 16:05 - 16:35

   

  Workshop om verdensmål – hvad skal BK’ere og KF fokusere på?

  Evt. ved brug af PollEverywhere + bearbejdning

   

  Kl.16:35 – 17:20

   

  KF’s nye hovedorganisation AC

  Nye rammer og muligheder. Introduktion til AC som organisation og AC’s politik og holdninger. Deres bud på fremtidens arbejdsmarked.

  V/ Formand Lars Qvistgaard og politisk direktør Janus Broe Malm

   

  Kl. 17:30 - 18:00

   

  Indskrivning til værelser

   

   

  Kl. 18:15

  Kl. 18:30

   

  Et glas inden middagen

  Middag

 • Program lørdag

  Kl. 09:00 – 09:30

   

  Morgenstund har guld i mund..

   

  Kl. 09:30 - 09:35

   

  Præsentation af dagens program v/næstformand Kirsten Nielsen

  Kl.09:35 – 09:50

   

  Historisk indflyvning til arbejde med målsætning v/HET/KN

  Hvordan har KF tidligere arbejdet med at sætte retning og mål for foreningens arbejde, og hvordan kan det bruges til at inspirere os til at arbejde med målsætning frem mod en ny strategi for KF i 2020. Hvad er igangsat? Hvad bør forstærkes? Og hvad bør fornys?

   

  Kl.09:50 – 10:30

   

  Medlemstilfredshedsundersøgelsen 2018 – hvad siger den om retning/målsætning?

  Præsentation af resultater og hvordan kan vi bruge den til at arbejde med ny målsætning? v/Jacob Stammer og Jan Merrild, MSI/Ennova

   

  Kl. 10:30 - 10:50

  Pause

   

  Kl. 10:50 - 12:15

  Målsætningsarbejde

  v/proceskonsulent Tim Lund-Jensen

  Formål: Formuleringer til det videre arbejde med strategien

   

  Kl. 12:15 - 13:15

  Frokost

   

  Kl. 13:15 – 15:00

  Målsætningsarbejde

  v/ proceskonsulent Tim Lund-Jensen

  Formål: Formuleringer til det videre arbejde med strategien

   

  Kl. 15:00 – 15:15

  Pause med kaffe & kage

   

  Kl.15:15 – 18:15

  Udflugt til Kanalbyen i Fredericia

  V/ Louise Bjerre

   

  Kl. 19:00

  Kl. 19:15

   

  Et glas inden middagen

  Festmiddag

   

   

 • Pris

  Seminaret er gratis, men der opkræves "no-show-fee" på 1000 kr. ved udeblivelse uden afbud eller afbud efter den 1. februar, som dækker en del af foreningens udgifter til den enkeltes deltagelse i arrangementet. Hvis du har tilmeldt dig hele arrangementet og kun deltager i dele af det, vil du modtage en opkrævning på 500 kr.

 • Afholdelsested
  Hotel Koldingfjord
  Fjordvej 154
  6000 Kolding

  Henter kort

Eksklusivt arrangement

Dette arrangement er kun for inviterede. Du skal være fagligt aktiv i Konstruktørforeningen for at kunne melde dig til arrangementet