Gå til sidens indhold
Tilbage til oversigt

Konstruktørernes Lederuddannelse - Modul 3: Building Information Modelling

Dette modul giver dig både en grundig introduktion til BIM-tankegangen og til arbejdet med forskellige BIM-værktøjer. Modulet kobler procesindsigten med BIM-værktøjernes potentialer for virksomheden således, at der ikke alene er fokus på værktøjstræning, men også på implementering. Modulet koster 14.900 kr. Tager du alle tre moduler, får du en samlet rabat på 3.000 kr.
Konstruktørernes Lederuddannelse - Modul 3: Building Information Modelling

Konstruktørernes Lederuddannelse er skabt i samarbejde mellem Konstruktørforeningen og VIA og er særligt udviklet for bygningskonstruktører. Uddannelsen består af tre moduler, som du kan tage hver for sig eller samlet.

BIM-modulet (Building Information Modelling) koster 14.900 kr. eksklusiv bøger. Tager du alle tre moduler, får du en samlet rabat på 3.000 kr. 

Særkendet ved BIM-modulet er, at det kobler procesindsigt med BIM-værktøjernes potentialer for virksomheden og dermed er der ikke alene fokus på værktøjstræning men også på implementering.

Formmæssigt sikrer modulet branchefokus, idet du både i grupper og i aktionslæring skal studere de andre deltageres arbejdsform og reflektere over egen praksis i denne sammenhæng. Du vil derfor både opleve et kritisk syn på egen praksis og et større muligt ledelsesmæssigt udfaldsrum.

Dit udbytte:

 • Du får indsigt i din lederrolle i BIM-processer
 • Du får forståelse for handlemuligheder i forhold til IKT-bekendtgørelsen
 • Du bliver klædt på til at håndtere BIM-processer i hele projektets livscyklus
 • Du bliver bedre til at forstå og anvende de mest anvendte BIM tools
 • Du styrker din evne til at kvalitetssikre byggeprojekter
 • Du bliver klædt på til at håndtere BIM-problemstillinger i såvel udbuds-, projekterings-, udførelses- som driftsfasen.
 • Indholdet

  BIM-forløbet starter med at give en grundlæggende introduktion i BIM-tankegangen, som angiver et paradigmeskift i byggeriet. Det er således en anderledes måde at betragte byggeprocessen på i forhold til den fremtidige digitale byggeproces. På modulet bliver deltagerne opdateret på principperne om anvendelse af BIM-projektering i forhold til de lovmæssige krav fra den gældende IKT-bekendtgørelse, herunder:

  • Aftaleindgåelse
  • Ansvarsfordeling
  • Udbudsmaterialets klarhed (krav)
  • 'Brancheglidning'
  • Entrepriseformer
  • Hvilken indflydelse har IKT bekendtgørelsen på Ydelsesbeskrivelsen
  • BIM-værktøjer

  Efterfølgende arbejdes der med BIM værktøjer, startende med Revit, som er det mest dominerende modelleringsværktøj i Danmark. Der vil blive arbejdet med et projekt fra deltagernes egen praksis for understøttelse af forståelsen for BIM-processerne i hele projektets livscyklus.

  Der laves udtræk fra BIM modellen til brug for kalkulation og tidsplanlægning. BIM modellen vil blive bearbejdet på skitse og dispositionsforslagsniveau, og der vil blive arbejdet med begreberne i Informationsniveau-Metoden i BIPS regi. Den anvendte Revit eksporteres til det internationale IFC format (Industry Foundation Classes) og viderebearbejdes i det regelbaserede program Solibri. Modellen kvalitetssikres og der udføres kollisionskontrol.

  Herefter arbejdes der med kalkulationsprogrammet Sigma og ressourceplanlægningsværktøjet MS Project for bearbejdning af BIM-projektets udførelsesfase og senere driftsfase.

  Der arbejdes ydermere med det lokationsbaserede planlægningsværktøj Vico for bearbejdning af udførelse og driftsfasen samt kalkulationsværktøjet Sigma og planlægningsværktøjet MS Project

  Særkendet ved dette modul er, at det kobler procesindsigt med BIM-værktøjernes potentialer for virksomheden og dermed er der ikke alene fokus på værktøjstræning men på implementering.

 • Vigtige datoer

  Undervisning (Horsens):

  • 6 undervisningsdage kl. 9-16: 10/10, 11/10, 1/11, 2/11, 4/12 og 5/12 2018
  • 1 online-undervisning (dato ikke fastlagt)

  Eksamen:

  • Januar 2019 (dato følger senere)

  Datoer er med forbehold for ændringer.

 • Undervisningssted

  Alle undervisningsdage og eksamen afholdes på VIA University College, Chr. M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens.

   

 • Ansøgningsfrist

  Ansøgningsfristen til dette modul er 1. september 2018, men der kan ansøges om deltagelse så længe der er ledige pladser. Efter ansøgningsfristen er din tilmelding bindende.

   

 • Pris

  Hvert modul koster 14.900 kr. pr. deltager. Denne pris er eksklusiv bøger. Ved gennemførelse af alle tre moduler får du en rabat på 3.000 kroner – rabatten fratrækkes prisen på det tredje modul.

  Der tages forbehold for løbende prisjusteringer.

  Beløbet opkræves af VIA UC

 • Afholdelsested

  VIA University College, Chr. M. Østergaards Vej 4
  8700 Horsens

  Henter kort