Gå til sidens indhold

Arbejdsmiljø i byggeriet

Er du en af de bygningskonstruktører, der arbejder med arbejdsmiljø, så er der god hjælp at hente på byggeproces.dk.

På hjemmesiden www.byggeproces.dk finder du viden om det gode arbejdsmiljø i byggeriet sammen med erfaringer, eksempler og værktøjer. Alt er gratis tilgængeligt.

Hjemmesiden, der er resultatet af et branchesamarbejde, som KF er del af, består af flere dele:

  • Branchevejledninger hvor de forskellige roller og ansvar i byggeprocessen beskrives med fokus på de enkelte aktørers arbejdsmiljøopgaver
  • En samling af eksempler og værktøjer til, hvordan du kan skabe godt arbejdsmiljø i byggeriet
  • Arrangementer, workshops og netværk, som giver mulighed for at blive klogere på faget og lære af hinanden.

Branchevejledninger

I topmenuen finder du branchevejledningerne med beskrivelser af de forskellige aktøres ansvar og pligter. Der er både beskrivelser for bygherren, bygherrerådgiveren, den projekterende, arbejdsmiljøkoordinatoren og entreprenøren.

Værktøjer og eksempler til godt arbejdsmiljø i byggeriet

Du kan også hente en lang række eksempler og værktøjer, som kan styrke håndteringen af arbejdsmiljøet i byggeprocessen. Eksemplerne og værktøjerne er indsamlet i branchen og udtryk for best practice. Siden bliver løbende udvidet med nye eksempler og værktøjer.

Arrangementer, workshops og netværk

Sitet indeholder også en kalender med et samlet overblik over de arrangementer, kurser og møder om arbejdsmiljø, der aktuelt er udbudt. Dertil kommer netværk for både arbejdsmiljøkoordinatorer, bygherrer og for folk ansat i nedrivning.

Læs mere

Om byggeproces.dk

Hjemmesiden byggeproces.dk henvender sig til bygherrer, rådgivere, arbejdsmiljøkoordinatorer og entreprenører. Det er BFA Bygge & Anlæg, Bygherreforeningen, FRI, Danske Arkitektvirksomheder og Konstruktørforeningen, som står bag hjemmesiden.

Vis mig Byggeproces.dk
Få mere viden

Om stress

Langvarig stress har ofte alvorlige konsekvenser for både den enkelte medarbejder og virksomheden. Læs hvad du kan gøre, hvis du bliver ramt af stress.

Læs mere om stress