Gå til sidens indhold

Barsel og økonomi

Om du får løn eller barselsdagpenge under din barselsorlov, og hvor meget du får, afhænger af dine ansættelsesforhold, og om du er kvinde eller mand.

Du kan have ret til at få fuld eller delvis løn under noget af eller hele din barsel afhængig af, hvor du er ansat. Hvad du har ret til, står enten i din ansættelseskontrakt, den overenskomst du er ansat på eller i virksomhedens personalehåndbog.

 Står der ikke noget nogle af disse steder, har du ikke ret til løn under barsel.

 • Hvem har ret til barselsdagpenge?

  For at have ret til barselsdagpenge, skal du være omfattet af et af nedenstående punkter:  

  • Du har været tilknyttet arbejdsmarkedet i de sidste 13 uger, før orloven begynder og har været beskæftiget i mindst 120 timer
  • Du er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller en ydelse, der træder i stedet.
  • Du har inden for den seneste måned afsluttet en uddannelse, der har varet mindst 18 måneder.
  • Du er elev i lønnet praktik i et lovgodkendt uddannelsesforløb.
 • Hvornår har jeg ret til løn eller barselsdagpenge?

  Er du ikke ansat på en overenskomst, hvor forholdene om din barsel er aftalt på forhånd, kan du se, om der står noget i din ansættelseskontrakt eller i virksomhedens personalehåndbog.

  Er du ansat under overenskomst, har du ret til løn under barsel i det omfang, overenskomsten giver dig ret til det. Retten til løn under barsel kræver, at arbejdsgiveren kan få fuld dagpengerefusion.

 • Optjener jeg feriepenge under min barsel?

  I de perioder, hvor du får udbetalinger fra arbejdsgiveren, optjener du ret til ferie med løn. Det gør du ikke, hvis du kun får barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark. Her optjener du feriedagpenge, som du får udbetalt af din a-kasse.

 • Hvor længe kan jeg få barselsdagpenge?

  For moren gælder:

  • Du kan holde graviditetsorlov i 4 uger, før du forventer at føde og har mulighed for at få barselsdagpenge i denne periode.
  • Du kan holde barselsorlov i 14 uger efter fødslen og få barselsdagpenge i den periode.

  For faren gælder:

  • Du har ret til fædreorlov i 2 uger efter fødslen, hvor du også har mulighed for at modtage barselsdagpenge.

  Efter de første 14 uger har forældrene ret til at holde forældreorlov i 32 uger hver. I kan dog kun modtage barselsdagpenge til forældreorloven i 32 uger i alt, som I kan dele i mellem jer.

  Når du får løn under barsel, får din arbejdsgiver de barselsdagpenge, du ellers ville have fået. Får du løn i noget af barselsorloven, skal du først søge om barselsdagpenge, når du ikke længere modtager løn fra din arbejdsgiver.

  Læs mere herunder eller kontakt KF, hvis du er i tvivl.

 • Er du ansat uden for overenskomst?

  Som udgangspunkt har alle gravide funktionæransatte ret til halv løn i fire uger før fødslen og 14 uger efter fødslen. Er du ansat som bygningskonstruktør, vil du typisk være funktionæransat, men der kan være undtagelser. I nogle tilfælde vil du få mere udbetalt på barselsdagpenge end ved at få halv løn.

  Hvis din arbejdsgiver indbetaler til Barsel.dk, kan arbejdsgiveren få en større refusion og udbetale dig en højere løn under barslen.

  Er du i tvivl om, hvad du har ret til under din barsel, kan du kontakte KF og høre nærmere om dine muligheder for løn under barsel.

 • Barselsvilkår i stat, kommune eller region

  Er du gravid og ansat i staten, har du ret til 6 ugers graviditetsorlov med løn før fødslen, mens gravide ansat i regioner og kommuner har ret til 8 uger med løn før fødslen.

  Både i stat, kommuner og regioner får du som kvinde sædvanlig løn i de første 14 uger efter fødslen. Vælger du at holde forældreorlov, har du som kvinde også ret til at få løn i 6 uger yderligere. Manden/medforældreren kan få løn under sin fædreorlov på 2 uger, men har lov til at holde 7 ugers forældreorlov med løn.

  Oven i de 6 ugers orlov til kvinden og 7 ugers orlov til manden, er der 6 ugers forældreorlov med løn til den af forældrene, der er ansat under overenskomsten. Hvis både kvinden og manden er ansat på en overenskomst i stat, kommune eller en region, kan forældrene selv vælge, hvordan de vil fordele de 6 uger med løn, som de tilsammen har ret til under forældreorloven.

 • Barselsvilkår i Konstruktøroverenskomsten for Arkitektbranchen

  Hvis du er ansat på Konstruktøroverenskomsten for Arkitektbranchen, KF’s overenskomst med Dansk Industri (Danske Arkitektvirksomheder), har du som mor ret til sædvanlig løn i op til 20 uger, mens medforælderen har ret til sædvanlig løn i 8 uger inden for de første 46 uger efter fødslen. Du skal holde den betalte orlov som hele uger.

  Kvindens 20 uger kan placeres fra 4 uger før forventet fødsel. De 6 af ugerne kan efter aftale placeres fleksibelt inden for 46 uger efter fødslen.
  Medforælderens 2 uger skal altid holdes i sammenhæng inden for de første 14 uger efter fødslen.

  Hvis medforældreren ønsker at afholde mere end de 2 ugers fædreorlov inden for de første 14 uger efter fødslen, skal det varsles senest 4 uger før forventet fødsel.

  Læs mere om Konstruktøroverenskomsten for Arkitektbranchen under Overenskomster på det private område

BARSEL

Vil du vide mere?

Læs om barsel, orlov og barselsdagpenge på Borger.dk.

Her kan du bl.a.:

Rådgivning

Har du en helt anden overenskomst?

Er du ansat under en anden overenskomst end dem, der er nævnt her på siden, kontakt KF for at høre om dine rettigheder i forbindelse med løn under barsel.