Gå til sidens indhold

Overgangsordning til ny ferielov

Den nye ferielov har en overgangsordning, der starter allerede den 1. september 2019 for at undgå, at arbejdsgiverne skal betale dobbelt ferie i 2020.

Fra den 1. september 2020 træder den nye ferielov i kraft, hvilket betyder, at vi kan afholde ferie, i takt med at vi optjener den og dermed ikke skal vente til året efter.

For at arbejdsgiverne ikke skal betale dobbelt ferie i 2020 – fordi lønmodtagere både har optjent ferie til afholdelse i 2020 og samtidig vil optjene ferie i 2020 efter den nye lov, som også kan holdes i 2020 – er der lavet en overgangsordning.

Overgangsordningen medfører, at den ferie, vi optjener fra 1. september 2019 til den 31. august 2020, vil blive indefrosset. Beløbet bliver registreret i fonden Lønmodtagernes Feriemidler, som vil udbetale pengene til os, når vi engang forlader arbejdsmarkedet. Beløbet vil være indeksreguleret.

Mulighed for tre ugers indefrosne feriepenge i 2020

En regeringsaftale fra august 2020 giver mulighed for, at du kan vælge at få udbetalt tre af de fem ugers ferie, du som lønmodtager har optjent i indefrysningsperioden fra den 1. september 2019 til 31. august 2020.

Det, som du får udbetalt, bliver senere modregnet i det beløb, du har tilbage som pensionsopsparing i Lønmodtagernes Feriemidler. Læs mere på Borger.dk/feriemidler.

Overgangsordning rammer nye på arbejdsmarkedet

Overgangsordningen i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 vil kunne mærkes af dem, der for første gang skal ind på arbejdsmarkedet eller skal tilbage på det – fx efter ledighed. Disse personer kommer kun til at optjene ferie, der vil blive indefrosset, og vil derfor ikke have opsparet ferie, som kan afholdes fra 1. maj 2020 til 31. august 2020 (miniferieåret).

For den mindre gruppe, der kun har optjent indefrosset ferie i 2019, har man lavet en særregel om, at de kan søge om ’fondsferiedage’ i miniferieåret2020 for nogle af deres indefrosne midler – dog højst 8,3 feriedage, og kun hvis man har optjent midler til indefrysning fra 1. september 2019 til 31. december 2019, og har optjent mindre end 8,3 feriedage eller ingen til afholdelse i perioden 1. maj til 30. september 2020.

Læs mere om ’fondsferiedage’ i overgangsperioden på Ld.dk.

Tjek ferieindberetningen

Når du får besked om, at din arbejdsgiver har indberettet feriepenge til indefrysning, skal du tjekke, om det korrekte beløb og antal dage er blevet indefrosset. 

Feriepengene bliver beregnet som feriegodtgørelse med 12,5 % af lønnen for perioden 1. september 2019 til 31. august 2020.

Hvis ikke du modtager besked om indberetning, så kontakt din arbejdsgiver.

Læs mere om den nye ferielov.

 

OVERBLIK

Sådan optjener og afholder du ferie 2018-2020

Her får du et overblik over, hvordan den nye og gamle ferielov vil spille sammen frem til 1. september 2020:

  • Optjent ferie i 2018: Den ferie, du optjente i 2018, kan du holde fra 1. maj 2019 til 30. april 2020 (nuværende ordning).
  • Optjening af ferie 1. januar til 31. august 2019: I 2019 optjener du kun ferie de første otte måneder – fra 1. januar til 31. august 2019 – som du kan holde året efter fra 1. maj til 31. august 2020 (også kaldet miniferieåret). Man kan maksimalt optjene 16,64 feriedage til afholdelse i miniferieåret. Vær opmærksom på dette, hvis du gerne vil holde mere end tre ugers ferie i sommeren i 2020.
  • Indefrysning fra 1. september 2019 til 31. august 2020: Fra 1. september 2019 til 31. august 2020 bliver de feriedage og feriepenge, du optjener, indefrosset i fonden Lønmodtagernes Feriemidler, og bliver udbetalt, når du forlader arbejdsmarkedet for dermed at undgå, at du kan holde 2 x 25 feriedage i 2020.