Gå til sidens indhold

OK18: Det bør du vide om konflikten

Her får du overblikket over de ting, som du skal vide om konflikten, som fx hvordan du opnår konfliktstøtte.

Under en konflikt skal du først og fremmeste vide, hvordan du forholder dig til konflikten. Det kan både være interessant for dig, som er direkte involveret i konflikten og dig, som har kolleger, der er involveret i fx strejke eller lockout.

 • Hvordan finder jeg ud af, om jeg er i konflikt?

  Det vil kun være medlemmer, som er ansat i en region, en kommune eller i staten, der kan blive berørt. Er du ansat i det private, vil du ikke blive berørt.

  Læs mere her:

  Hvis du er del af konflikten, vil du som udgangspunkt blive kontaktet direkte af KF. Så sørg for, at vi har alle dine aktuelle oplysninger i Mit KF. Det er dog dit eget ansvar at sørge for, at du bliver registreret i KF som del af konflikten og for at holde dig orienteret gennem KF’s medier. Har du ikke hørt fra os i ugen op til, at konflikten træder i kraft, så kontakt os endelig på ok@kf.dk.

 • Hvorfor har jeg ikke hørt noget om konflikten fra jer?

  Hvis du ikke har hørt noget fra os, kan det enten skyldes, at du ikke er berørt af konflikten eller, at vi ikke har opdaterede oplysninger fx om din aktuelle arbejdsgiver, telefonnummer eller e-mailadresse. Da du modtager alt information om konflikten via e-mail eller telefon, er det ekstremt vigtigt, at vi har dine aktuelle oplysninger. Du kan selv opdatere alle dine oplysninger i Mit KF eller ved at kontakte KF direkte. Husk også at holde dig orienteret på kf.dk, i KF’s nyhedsbreve og i de mails, som vi sender til dig.

 • Må jeg strejke selvom jeg ikke er offentligt ansat?

  Hvis der ikke er varslet konflikt på dit område, er du forpligtet til at passe dit arbejde. Der er ikke varslet konflikt for medlemmer ansat i det private. En lokal udvidelse af konflikten på eget initiativ, fx en arbejdsnedlæggelse er – selvom den er kortvarig – et brud på hovedaftalen og kan føre til, at du skal en betale bod til din arbejdsgiver/arbejdsgiverorganisation.

 • Min chef vil have jeg skal lave de strejkendes arbejde. Hvad gør jeg?

  For at en strejke eller blokade virker, er det vigtigt, at de overenskomstansattes arbejde ikke bliver udført af andre ansatte. Arbejdsgiveren må som udgangspunkt ikke ændre den eksisterende arbejdsfordeling, så andre ansatte overtager arbejde fra de ansatte, som er i strejke.

  Hvis du ikke selv er del af konflikten, skal du derfor være opmærksom på, at din arbejdsgiver ikke sætter dig til at udføre opgaver, som normalt bliver løst af de kolleger, der strejker.

  Det kan være vanskeligt at definere, hvornår der er tale om strejkeramt arbejde, så står du i den situation, så kontakt KF på OK@kf.dk.

 • Må min leder spørge, om jeg er medlem af en fagforening?

  KF har erfaret, at de offentlige arbejdsgivere rundt om i landet er begyndt at spørge de ansatte, om de er medlemmer af en overenskomstbærende organisation. Det må de ikke.

  KL (Kommunernes Landsforening) skriver fx selv i deres konfliktvejledning, hvad kommunerne kan skrive til deres ansatte:

  ”Der er fra den [dato] varslet konflikt. Konflikten omfatter medarbejdere ansat efter [overenskomstens navn], som er medlem af [organisationens navn]. Vi skal bede dig oplyse, om du er omfattet af konfliktvarslet. Hvis vi ikke hører fra dig, lægger vi til grund, at du er omfattet af konflikten.”

  Da denne formulering giver de ansatte mulighed for at undlade at svare, er det en acceptabel måde at spørge på.

  Dog mener KF, at de offentlige arbejdsgivere først kan indhente disse oplysninger lige inden konflikten træder i kraft og ikke allerede nu. Det skyldes, at oplysning om medlemskab af en faglig organisation er en følsom personoplysning, som arbejdsgiverne på nuværende tidspunkt ikke har en saglig grund til at indhente. Det har de først umiddelbart lige inden konfliktens start – fx dagen eller dagene lige inden.

 • Er jeg forpligtet til at deltage i KF’s aktiviteter under strejke/lockout?

  Ja, det er du. Under konflikten – både ved strejke eller lockout – træder Konstruktørforeningen (KF) i stedet for din arbejdsgiver og kan kræve, at du deltager i forskellige aktiviteter, der har til hensigt at lægge pres på forhandlingerne. Det sker for at kunne varetage dine og dine kollegers interesser bedst muligt.

 • Hvad gør jeg når konflikten slutter?

  Når konflikten slutter, skal du møde på arbejde næste dag til sædvanlig tid. Møder du ikke straks på arbejde, som du skal, kan din arbejdsgiver anse din ansættelse for ophørt uden varsel.

 • Hvad gør jeg med børnepasningen under konflikten?

  Har du børn i en institution, der er lockoutet af arbejdsgiverne, kan du læse mere på siden "Sådan håndterer du børnepasning under lockouten".

 • Hvorfor kan jeg ikke melde mig ud under konflikten?

  I KF’s Love (vedtægter) §8, stk.2 står der:

  ”Udmeldelse kan ikke ske under en løbende eller truende konflikt eller ved varslet strejke eller lockout”.

  Vedtægten understøtter, at KF’s medlemmer er solidariske med hinanden i situationer, hvor der er en konflikt eller risiko for en konflikt.

Læs mere

Vil du læse mere om baggrunden for konflikten, kan du downloade de to konfliktvejledninger på statens område og på det kommunalt/regionale område.

Download konfliktvejledninger

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål i forbindelse med forhandlingerne eller konflikten, skal du skrive til vores særlige mailboks OK@kf.dk. Så får du svar af de medarbejdere, der ved mest om sagen.

OK@kf.dk

Har KF dine opdaterede oplysninger?

Det er vigtigt, at KF altid har dine akutelle oplysninger om din nuværende arbejdsgiver og dine private kontaktoplysninger. I tilfælde af en konflikt må din arbejdsgiver udelukke dig fra din jobmail og din arbejdsgiverbetalte mobiltelefon. Opdater dine oplysninger i 'Mit KF'.

Mit KF