Gå til sidens indhold

OK18: Forstå konflikten

Få overblik over konflikten og få svar på spørgsmål om fx, hvorvidt du må holde ferie, hvordan du får konfliktstøtte og hvad du gør i række andre situationer. Finder du ikke svar her på siden, så skriv til KF på OK@kf.dk.

I Danmark har vi en lang tradition for, at løn- og arbejdsvilkår reguleres ved kollektive aftaler indgået mellem arbejdstagere og arbejdsgivere. Overenskomster gælder så længe, som forhandlingsparterne aftaler, at de skal gælde, men oftest gælder de to - tre år. Når overenskomsterne er ved at løbe ud, skal der genforhandles. Og det er det, der sker nu på statens, kommunernes og regionernes område.

 • Hvorfor er der konflikt?

  De offentlige arbejdsgivere mener, at lønudviklingen på det offentlige arbejdsmarked har været højere end på det private arbejdsmarked. Derfor ønsker arbejdsgiverne at nedregulere de offentlige ansattes lønninger, hvilket også har været italesat som et løngab. Kommer de offentlige arbejdsgiver igennem med det, kan der ligefrem være tale om, at offentlige ansatte de seneste år har fået for høje lønstigninger, hvilket Moderniseringsstyrelsen derfor vil modregne i den kommende overenskomst.

  Ingen af de faglige organisationer er dog enige i, at lønudviklingen i det offentlige har været højere end i det private. Statistikker viser nemlig, at lønudviklingen mellem det private og offentlige har fulgtes ad siden 1996, nøjagtigt som det er aftalt i overenskomsterne mellem parterne, at udviklingen skal. Derfor har de faglige organisationer indgået en musketer-ed om at stå sammen i forhandlingerne.

  Hvad er det rigtige tal for lønudviklingen i den private sektor?

  Økonomi og Indenrigsministeriet forudser, at lønudviklingen på det private arbejdsmarked bliver omkring 8,6 procent i den 3 års periode som den nye overenskomst sandsynligvis kommer til at gælde for. Det tal, er der tradition for, at vi tager udgangspunkt i, når vi forhandler offentlige overenskomster.

  Hvad er lønmodtagernes krav?

  På statens område, har lønmodtagernes udspil i forhandlingerne været 8,2 procent – altså under Økonomi og Indenrigsministeriets vurdering af udviklingen på det private arbejdsmarked. På det kommunale og regionale område har lønmodtagerne taget udgangspunkt i Økonomi og Indenrigsministeriets vurdering af lønudviklingen. Vores udspil vil både sikre, at offentlige lønninger ikke løber fra de private og en reallønsfremgang til offentligt ansatte på niveau med de privatansattes

  Hvad har arbejdsgiverne så tilbudt?

  Ja, det afhænger lidt af, om du tænker på de statslige arbejdsgivere, de kommunale eller de regionale. Her skal man holde tungen lige i munden.  Vi tager statens område først:

  Hvad har Staten tilbudt?
  Staten har spillet ud med 6,7 procent  til de samlede arbejdsgiverudgifter over de næste tre år og inklusive faste tillæg, en andel til lokal løndannelse, pensionsbidrag m.m.

  Hvorfor er det nu så skidt?
  Fordi det vil betyde, at offentligt ansatte ikke følger lønudviklingen på det private arbejdsmarked og ikke får del i opsvinget i form af en reallønsfremgang. Med stor sandsynlighed vil nogle offentlige lønmodtagere faktisk opleve nedgang i reallønnen. Det sidste betyder, at deres lønninger bliver udhulet, fordi deres løn ikke stiger lige så meget som priserne.

  En af grundene er, at arbejdsgiverne har ønsket at ”beslaglægge” en stor del af den økonomiske ramme til andre formål end generelle lønstigninger. Altså andre ting, der også prissættes, men som ikke alle får del i.

  Hvad har de kommunale arbejdsgivere så tilbudt?
  Jamen, de har slet ikke kommet med en ramme ved overenskomstforhandlingerne. Og det er grunden til, at forhandlingerne aldrig rigtig kunne komme i gang.

  Moderniseringsminister Sophie Løhde (V) og KLs topforhandler, Michael Ziegler (V), har jo sagt, at de har givet et tilbud, der ligger lige under, hvad der er opnået på det private arbejdsmarked i 2017!

  Arbejdsgivernes sigter her til, at de har tilbud lige under 6,9 procent.

  Det er sådan set rigtigt, at parterne på det private arbejdsmarked vurderede, at de såkaldte ”her-og-nu-udgifter” lå på mellem 6,9 og 7,1 procent, da man indgik de private overenskomster i 2017.

  Men tallet siger ikke noget om den egentlige lønfremgang i den private sektor, fordi en god del af lønnen på det private arbejdsmarked – i modsætning til det offentlige arbejdsmarked – aftales på den enkelte arbejdsplads i overenskomstperioden. Samtidig har opsvinget heldigvis bidt sig fast i Danmark, hvilket påvirker lønnen positivt.

  Lønnen stiger altså mere, end de mellem 6,9 og 7,1 procent, som arbejdsgiverne har tilbudt de offentligt ansatte. Regeringens egne tal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet peger selv på en lønudvikling på 8,6 procent de kommende tre år.

 • Hvem er parterne i forhandlingerne?
  • På det kommunale forhandler vi med Kommunernes Landsforening (KL)
  • På det regionale område forhandler vi med Danske Regioner
  • På det statslige område forhandler vi med Finansministeriet (Moderniseringsstyrelsen)
 • Hvad er forskellen på strejke, blokade, lockout og boykot?

  I overensstemmelse med hovedaftalerne kan både arbejdsgiver og arbejdstager varsle og iværksætte forskellige kampskridt, for at opnå et resultat, som ikke kan nås gennem forhandling mellem parterne. Det kan fx være strejke, blokade, lockout og boykot. Nogle er iværksat af arbejdstagerne og andre af arbejdsgiverne. Her får du overblikket:

  Strejke: Arbejdstagerne nedlægger arbejdet

  Blokade: Arbejdstagerne søger ikke ledige stillinger og undlader at lade sig ansætte i de stillinger, som der er etableret blokade for

  Lockout: Arbejdsgivere afviser at lade arbejdstagerne udføre deres arbejde

  Boykot: En eller flere arbejdsgivere afviser at ansætte individuelle arbejdstagere - fx arbejdstagere som er medlem af en bestemt faglig organisation

  Som regel starter konflikten med, at arbejdstagerne varsler strejke, hvorefter arbejdsgiverne af og til svarer igen med lockout, som det skete med lærerne i 2013. De faglige organisationer kan også varsle sympatistrejker for at støtte andre faglig organisation, som er udsat for en lockout.

 • Hvem er Forligsinstitutionen og Forligsmanden?

  Kan parterne ikke blive enige om vilkårene i den kommende overenskomst, træder Forligsinstitutionen repræsenteret af forligsmanden til. Forligsinstitutionen er etableret for at bistå arbejdsmarkedets parter i at opnå enighed om en ny overenskomst.

  Det foregår på den måde, at en såkaldt forligsmand indtræder i overenskomstforhandlingerne, hvis en af parterne anmoder om det, eller hvis forhandlingerne erklæres for afsluttede uden resultat. Det kan ske, enten fordi man ikke kan blive enige om et resultat, eller fordi en af parterne ikke godkender et opnået forlig.

  Forligsmanden kan både udsætte varslede kampskridt som fx strejke eller lockout og komme med mæglingsforslag til forlig. Derudover kan forligsmanden også pulje forskellige overenskomstområder for at opnå fælles løsning på flere områder på en gang.

Læs mere

Download uddybende konfliktvejledninger

Vil du læse mere om baggrunden for konflikten, kan du downloade de to konfliktvejledninger på statens område og på det kommunalt/regionale område.

Download konfliktvejledninger

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål i forbindelse med forhandlingerne eller konflikten, skal du skrive til vores særlige mailboks OK@kf.dk. Så får du svar af de medarbejdere, der ved mest om sagen.

OK@kf.dk

Har KF dine opdaterede oplysninger?

Det er vigtigt, at KF altid har dine akutelle oplysninger om din nuværende arbejdsgiver og dine private kontaktoplysninger. I tilfælde af en konflikt må din arbejdsgiver udelukke dig fra din jobmail og din arbejdsgiverbetalte mobiltelefon. Opdater dine oplysninger i 'Mit KF'.

Mit KF