Gå til sidens indhold

KF's bestyrelse

Konstruktørforeningen ledes af en bestyrelse, der består af foreningens medlemmer. Det sikrer, at alle aktiviteter tager afsæt i medlemmernes interesser.

Konstruktørforeningens (KF) bestyrelse har en lang række opgaver. Bestyrelsen skal fx sørge for, at organisationen varetager medlemmernes interesser, og at sekretariatet løser opgaver, der er i tråd med foreningens strategi og handlingsplan. Bestyrelsen har også ansvar for foreningens økonomi og har til opgave at udvikle foreningens politikker og aktiviteter i overensstemmelse med medlemmernes interesser.

Bestyrelsen består af en fuldtidsformand og otte bestyrelsesmedlemmer. Alle er bygningskonstruktører og valgt for fire år ad gangen.

Fra den 1. januar 2019 har KF også en fuldtidsbetalt næstformand. I første periode er næstformanden i 2018 valgt ekstraordinært for en 2-årig periode, sådan at næste ordinære valg af næstformand i 2020 er forskudt med to år i forhold til valg af formand. Det skal sikre, at foreningen bevarer kontinuiteten og vidensniveauet mellem valg af formand og næstformand. Fra 2020 vil valgperioden for næstformanden også være fire år.

KF dækker tabt arbejdsfortjeneste, udgifter til transport og eventuelle udgifter til forplejning for medlemmer af bestyrelsen. Læs meget mere under refusion.

 • Bestyrelsens opgaver

  Bestyrelsen har en lang række opgaver – bl.a. at:

  • Planlægge og afvikle KF’s generalforsamling
  • Planlægge og afvikle KF’s Konstruktørdag
  • Revidere og udvikle KF’s strategi og handlingsplan
  • Holde KF ajour med medlemmernes ønsker og behov til organisationen for herigennem at udarbejde oplæg til KF’s organisationspolitik
  • Stå for KF’s servicetilbud til medlemmerne (fx forsikringer og indkøbsordninger)
  • Stå for regionernes struktur, organisering og arbejdsopgaver
  • Arrangere foreningsudviklingsseminarer
  • Forestå uddannelsen af KF’s organisatoriske tillidsmænd
  • Være ansvarlig for KF’s love (vedtægter), fortolkning, udvikling og ajourføring
  • Være ansvarlig for, at KF’s budget overholdes
  • Være ansvarlig for normeringen på KF’s sekretariat
  • Godkende KF’s arbejdspladsvurdering (APV)
  • Fastlægge retningslinjer for sekretariatets administration
  • Fastlægge retningslinjer og sikkerhed for KF’s it-systemer og it-programmer
  • Tage beslutninger i medlemssager, der forelægges af sekretariatet
  • Forestå og koordinere samarbejdet med danske organisationer
Kontakt bestyrelsen

Brug din indflydelse

Kontakt KF's bestyrelse, hvis du har et forslag til udvikling af foreningen eller noget, du vil have svar på.

Skriv til bestyrelsen
Bestyrelsen

Se hvem der sidder i KF's bestyrelse

Organisation

Vil du vide mere?

Læs mere om refusion for bestyrelsesmedlemmer, bestemmelserne om bestyrelsen i KF’s vedtægter, og hvordan KF er organiseret: