Gå til sidens indhold

Mere om valget

I 2022 er posten som formand for Konstruktørforeningen på valg. Her kan du se, hvad der skal til, hvis du overvejer at stille op som formand.

Er du bygningskonstruktør, medlem af KF og er valgbar, så kan du stille op til posten som Konstruktørforeningens formand.

Du er valgbar, hvis du er aktivt medlem af KF, hvilket vil sige, at du enten er ledig eller erhvervsaktiv. Studerende, pensionerede eller passive medlemmer er ikke valgbare. Det er en forudsætning for valgbarhed, at du bor i Danmark. Der kan dog i særlige tilfælde gives dispensation.

Hvis du vil stille op til valget som formand, skal du udfylde nedenstående formular. Husk at du selv skal sørge for at skaffe mindst 15 stillere (personer, der anbefaler dig til posten, og som også skal være aktive medlemmer af KF). Du finder en vejledning i, hvordan du kan gribe det an, og et link til en stillerliste nederst på denne side.

 • Præsentation af dit kandidatur

  Alle de opstillede kandidater præsenteres i Konstruktøren nr. 4/2022, der har deadline den 1. september 2022 kl. 12 og udkommer den 3. oktober. Derfor skal du sammen med dit kandidatur medsende et valgoplæg og et portrætfoto (i høj opløsning) til brug for bladet, kf.dk, nyhedsbrevet og KF's sociale medier.

  I valgoplægget skal du oplyse, hvorfor du stiller op, og hvad dine særlige fokusområder er. Oplægget må fylde højst fylde 1.000 anslag med mellemrum.

  Derudover har kandidater mulighed for at præsentere sig personligt på generalforsamlingen lørdag den 29. oktober 2022 på Hotel Opus i Horsens – hvor også Konstruktørdagen afholdes.

 • Hent en stillerliste og se kravene hertil

  For at kunne stille op til valget som formand, skal du samle 15 stillere, der med underskrift anbefaler dit kandidatur. Kun stillere, der selv er aktive medlemmer af KF og har valgret, kan skrive under på en stillerliste og kun én gang.

  Et aktivt medlem er enten erhvervsaktiv eller ledig. Studerende, pensionerede og passive medlemmer er ikke aktive og er derfor hverken valgbare eller har valgret.

  Kandidater kan ikke selv skrive under som stiller for eget kandidatur. 

  Hent stillerlisten her.

 • Valgbarhed

  Alle erhvervsaktive og ledige medlemmer er valgbare og har valgret.

  For at være valgbar skal du desuden senest ved din tiltræden på posten have bopæl i Danmark. Kandidaten kan dog dispenseres fra bopælskravet i særlige tilfælde i forhold til det nære udland.

  Medlemmer, der beklæder tillidsposter i andre organisationer med faglig tilknytning til KF’s organisatoriske områder, kan IKKE vælges.

 • Valgtidspunkt og -procedure

  Valget sættes i gang af KF’s sekretariat i uge 44 og foretages ved urafstemning. Afstemningen foretages skriftligt elektronisk eller pr. brev.

  Hvis der ikke er opstillet flere kandidater end én, er der fredsvalg uden urafstemning.

  Hvert medlem kan kun afgive én stemme på en af de opstillede formandskandidater.

 • Tiltrædelse og valgperiode

  Den valgte formand tiltræder på et konstituerende bestyrelsesmøde i november 2022 og er valgt for en 4-årig periode.

Alt om posten som formand

Hvis du vil læse mere om, hvilke kompetencer der brug for som formand, hvilke opgaver der følger med, og hvad du får i honorar, så har vi samlet et overblik her: 

Posten som formand

Hent en stillerliste

Når man stiller op til posten som formand, skal man have 15 konstruktørkolleger til at skrive under på, at de kan anbefale dig til posten. Du kan hente en liste til det brug her og læse mere om, hvordan du gør. 

Hent en stillerliste

Stil op som formand

Hvis du vil stille op til posten som Konstruktørforeningens formand, skal du udfylde en opstillingsblanketten sammen med din stillerliste og et foto af dig selv i høj opløsning. 

Stil op op til valget 2022