Gå til sidens indhold

Jobbet som formand

Drømmer du om at være formand for alle dine konstruktørkolleger, så kan du blive klogere på, hvad jobbet indebærer her, og om det er noget for dig.

Som formand for Konstruktørforeningen (KF) tegner du foreningen udadtil og tager dig af foreningens politiske ledelse under ansvar over for bestyrelsen. Du har ansvaret for at varetage medlemmernes interesser og være med til at udvikle, repræsentere og synliggøre KF’s holdninger.

Du har også ansvaret for at tilrettelægge bestyrelsens arbejde, lede bestyrelsesmøderne og at rapportere til bestyrelsen om foreningens generelle politiske arbejde og indsats.

 • Hvad er formandens opgaver?

  En formands opgaver er mangesidede og kan variere en del, men her er hovedopgaverne:

  • At lede KF i samarbejde med bestyrelsen i overensstemmelse med lovene og de af generalforsamlingens trufne beslutninger.
  • At varetage tæt politisk kontakt til fagbevægelsen, primært FTF. Politisk kontakt til FTF-A i samarbejde med næstformand.
  • At varetage politisk samarbejde med arbejdsgiverorganisationer i samarbejde med næstformand og formanden for BPU.
  • At varetage politisk kontakt til byggebranchen, herunder interesseorganisationer, videns- og forskningsinstitutioner og enkeltfirmaer af større betydning. Kan ske i samarbejde med formand for BPU og UU.
  • At varetage politisk kontakt til det nationale og internationale politiske liv (hvor det er fagligt relevant)
  • At varetage politisk kontakt i forhold til internationalt samarbejde. Suppleant for næstformand i forhold til Nordisk Byggsymposium.
  • At være kendt i den daglige ledelse på relevante uddannelsesinstitutioner.
  • At varetage det politiske ansvar for kontakt og indhold i kontakt til presse og medier.
  • At varetage opgaven som ansvarshavende redaktør for fagbladet ”Konstruktøren” og foreningens hjemmeside samt formidling på Facebook / Linkedin.
 • Hvilke kompetencer får jeg brug for som formand?

  Som formand er det en fordel, hvis du har kompetencer inden for flere af følgende områder eller har lyst til at oparbejde dem: 

  • Kunne skabe indflydelse og resultater for KF’s medlemmer
  • Have Indsigt i KF’s strategier og Ideer til implementering af dem
  • Være udadvendt, have gode kommunikative evner og være i stand til at formidle af KF’s politikker
  • Kunne deltage i forhandlinger med KF’s samarbejdspartnere og modspillere
  • Være kontaktskabende og kunne inspirere andre KF-medlemmer til at bidrage til KF’s politiske holdninger
  • Evne lederskab
  • Kunne lede en gruppe af frivillige KF-bestyrelsesmedlemmer
  • Være en god mødeleder

  På det mere personlige plan er det vigtigt, at du udviser ansvarlighed, er udadvendt, har overblik, er fleksibel, loyal overfor foreningen og fremstår troværdig

 • Hvilke omfang har opgaven?

  At være formand er en krævende opgave, som ikke altid er afgrænset til foregå fra kl. 9-17. Varetagelsen af formandshvervet indebærer bl.a:

  • Fuldtidsbeskæftigelse med en del rejseaktivitet
  • Ingen øvre arbejdstid, herunder deltagelse i aften og weekendarrangementer
  • Bopælsadresse indenfor rimelig kort rejseafstand til København
  • Deltagelse som KF’s repræsentant i en række samarbejdsorganisationer og partnerskaber, netværk og arbejdsgrupper
  • Ledelse af seks årlige bestyrelsesmøder (4 heldagsmøder og 2 x 2-dages møder, heraf 1 weekenddag)
  • Op til seks ganges afrapportering til bestyrelsen i form af et skriftligt bilag, der udarbejdes sammen med sekretariatet (6 x 1 time)
  • Deltagelse i centrale foreningsseminarer, herunder Koldingfjord og Konstruktørdage (i alt 2 hverdage og 2 weekenddage)
  • Varetagelse af ad hoc-opgaver
 • Øvrige krav

  På det mere personlige plan er det vigtigt, at du udviser ansvarlighed, er udadvendt, har overblik, er fleksibel, loyal over for foreningen og fremstår troværdigt.

  Da du arbejder ud fra foreningens sekretariat, som ligger i København, skal du bo inden for rimelig kort rejseafstand til København.

  Du skal være indforstået med at blive ansat uden øvre arbejdstid.

Jobbet som formand

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om rollen som KF's formand, kan du kontakte KF’s sekretariatsleder Kim Benzon Knudsen på tlf.: 33 36 41 50 eller på kim@kf.dk.