Gå til sidens indhold

Valgbekendtgørelse 2018

I år skal der vælges formand og næstformand for henholdsvis en 4-årig og en 2-årig valgperiode. Her får du de formelle rammer for opstilling og valgprocedure.

Forslag til kandidater skal være skriftlige og være underskrevet af mindst 15 stillere, som er aktive medlemmer af KF, og indeholde kandidatens skriftlige accept af opstillingen. Kandidaten skal selv skaffe sine stillere.

Præsentation af kandidater

Alle kandidater præsenteres i Konstruktøren nr. 4, der har deadline den 3. september 2018, og udkommer den 1. oktober. Derfor skal der sammen med anmeldelsen af ens kandidatur medsendes et valgoplæg og et portrætfoto (i høj opløsning) til brug for bladet. Valgoplægget skal oplyse, hvorfor man stiller op, og hvad éns særlige fokusområder er. Oplægget må fylde højst fylde 1.000 anslag med mellemrum. Derudover har kandidater mulighed for at præsentere sig personligt på generalforsamlingen lørdag den 27. oktober 2018 i Fredericia – hvor også Konstruktørdagen afholdes.

Valgbarhed

Alle erhvervsaktive og ledige medlemmer er valgbare og har valgret. For at være valgbar skal man desuden senest ved sin tiltræden på posten have bopæl i Danmark. Bestyrelsen kan dispensere fra bopælskravet i særlige tilfælde i forhold til det nære udland. Medlemmer, der beklæder tillidsposter i andre organisationer med faglig tilknytning til KF’s organisatoriske områder, kan IKKE vælges.

 • Valgtidspunkt

  Valget sættes i gang af KF’s sekretariat i uge 44 og foretages ved urafstemning. Afstemningen foretages skriftligt elektronisk eller per brev. Hvis der ikke er opstillet flere kandidater end de, der skal vælges, er der fredsvalg uden urafstemning.

 • Afstemningsprocedure

  Hvert medlem kan stemme en gang på den, der skal være formand, og en gang på den, der skal være næstformand.

 • Tiltrædelse

  Den nyvalgte formand og næstformand tiltræder på et konstituerende bestyrelsesmøde i november 2018.

 • Valgperiode

  Formanden vælges for en 4-årig periode, mens næstformanden ekstraordinært kun vælges for en 2-årig periode, sådan at næste ordinære valg af næstformand kan finde sted forskudt med to år i forhold til valg af formand. Ved næste ordinære valg til næstformand i 2020 vil valgperioden dermed være fire år.