Gå til sidens indhold

Stil op til valget 2020

I 2020 skal medlemmer af Konstruktørforeningen vælge en næstformand, to landsvalgte bestyrelsesmedlemmer samt et regionsvalgt bestyrelsesmedlem og en suppleant for Region Hovedstaden. Her får du overblikket over, de forskellige poster. Ønsker du at stille op, skal du udfylde opstillingsblanketten, som du finder link til i den gule boks nederst på side.

Er du bygningskonstruktør, medlem af Konstruktørforeningen (KF) og valgbar, kan du stille op til flere forskellige poster ved valget i 2020. Det drejer sig om posten som næstformand, to poster som landsvalgt bestyrelsesmedlem og/eller suppleant for de landsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Derudover kan du, hvis du bor i Region Hovedstaden, også stille op som regionsvalgt bestyrelsesmedlem eller suppleant for det regionsvalgte bestyrelsesmedlem. Årsagen til, at to poster i Region Hovedstaden er på valg i år, er, at der ikke var nogle medlemmer i Region Hovedstaden, der stillede op til valget ved det ordinære valg i 2019.

Valg af næstformand for 4 år

Sidst KF valgte næstformand, var i 2018. Når KF-medlemmerne skal til stemmeurnen allerede efter to år, er det, fordi KF som følge af en vedtægtsændring fik valgt en betalt næstformand på fuld tid, samtidig med, at der også var valg til formandsposten. Næstformanden blev derfor ekstraordinært valgt for en kun 2-årig periode, sådan at de fremtidige valg af næstformand kan finde sted forskudt med to år i forhold til valg af formand for dermed at sikre en bedre overlevering af viden mellem de to poster.

Ved det kommende valg til næstformand vil valgperioden være fire år ligesom for formandsposten.

Hvem kan vælges?

Du er valgbar, hvis du er aktivt medlem af KF, hvilket vil sige, at du enten er ledig eller erhvervsaktiv.

Derudover er det en forudsætning, at du har eller får bopæl i Danmark senest på tidspunktet for din tiltræden. Der kan dog i særlige tilfælde gives dispensation.

Stiller du op til posten til næstformand, skal du være opmærksom på, at du skal skaffe mindst 15 stillere – erhvervsaktive eller ledige medlemmer af KF – der vil skrive under på, at de indstiller dig til posten. Du kan hente en blanket til dette på KF’s hjemmeside under ’Valg2020’.

Du kan ikke stille op, hvis du er studerende, pensioneret, passivt medlem eller beklæder tillidsposter i andre organisationer med faglig tilknytning til KF’s organisatoriske områder.

Valgoplæg til Konstruktøren

Sammen med anmeldelsen af kandidatur, skal opstillerne medsende et valgoplæg og et portrætfoto (i høj opløsning) til brug for Konstruktøren nr. 4. Valgoplægget skal oplyse, hvorfor man stiller op, og hvad ens særlige fokusområder er. Oplægget – der kan skrives og uploades på KF.dk/valg – må højst fylde 800 anslag med mellemrum.

Vigtige valgdatoer

Fristen for opstilling til alle poster er tirsdag den 1. september 2020 kl. 12.00.

Valget sættes i gang af KF’s sekretariat i uge 44 og foretages skriftligt ved urafstemning – elektronisk eller per brev. Hvis der ikke er opstillet mere end én kandidat til hver af de fem poster, er der fredsvalg uden urafstemning.

Læs mere

Om valget til næstformand

Hvis du overvejer at stiller op til valget som KF's næstformand, kan du læse mere om den post her: 

Posten som næstformand

Stil op til valget

Her i boksen finder du den blanket, som du skal udfylde for at stille op til valget. 

Opstillingsformular valg 2020

Posterne i overblik

I 2020 skal medlemmer af Konstruktørforeningen vælge:

  • En næstformand
  • To landsvalgte bestyrelsesmedlemmer 
  • To suppleanter for de landsvalgte bestyrelsesmedlemmer
  • Et regionsvalgt bestyrelsesmedlem fra Region Hovedstaden
  • En suppleant for for det regionsvalgte bestyrelsesmedlem fra Region Hovedstaden 

Du skal bo i Region Hovedstaden for at kunne stille op til posten som regionsvalgt bestyrelsesmedlem eller som supplant for posten i regionen. For alle andre poster gælder det, at du skal være valgbar og det er du, hvis du færdiguddannet, aktivt medlem af KF.