Gå til sidens indhold

Der er stillet flere kandidater op til valget i Region Hovedstaden, end der er ledige poster i bestyrelsen. Derfor er der nu kampvalg. Her får du et overblik over hvem kandidaterne er, og hvad de vil arbejde for.

Valg i Region Hovedstaden

Der er kampvalg i Konstruktørforeningen (KF), da 3 kandidater stiller op til posten som regionsvalgt bestyrelsesmedlem i Region Hovedstaden. Derfor skal du stemme på den kandidat, du helst ser som din repræsentant i KF’s bestyrelse i de næste 4 år. 

De 3 opstillede kandidater er:

  1. Lars-Frederik Kellermann
  2. Christian Kofod
  3. Peter Mayntzhusen

Se billeder af dem og læs mere herunder om, hvad de vil arbejde for:

Bestyrelsesposten
De tre kandidater er fra venstre: Lars-Frederik Kellermand, Christian Kofod og Peter Mayntzhusen.

Lars-Frederik Kellermand

Gennem mit professionelle virke (ca. 20 år) som bygningskonstruktør i rådgiver branchen (ingeniør og arkitekt) og som underviser på KEA har jeg set, hvor alsidig og forskellig en bygningskonstruktørs faglige profil kan være, både når han/hun dimitterer og i branchen generelt. Dette ser jeg hovedsageligt som en styrke, vi skal værne om. Dog er jeg også af den opfattelse, at vi som faggruppe skal styrke vores profil inden for det byggetekniske, digitalisering og bæredygtighed – tre områder, jeg anser som kernekompetencer for en konstruktør i dag og i fremtiden. Jeg vil derfor bruge min indflydelse på at styrke konstruktørens faglighed inden for ovenstående, både når det gælder uddannelse og videreuddannelse af konstruktører, men også ved at tydeliggøre og ’frame’ konstruktørens kvaliteter inden for de tre områder i hele byggeriets værdikæde. Fra ide og projektering til udførelse og drift.

Christian Kofod

Jeg stiller op til bestyrelsen for KF, fordi jeg brænder for at fremme foreningens centrale rolle og styrke det faglige fællesskab inden for KF. Min passion for faget og ønsket om at se en stærkere og mere indflydelsesrig fagforening driver mig til at deltage aktivt og arbejde på at forbedre uddannelsesmuligheder, faglige arrangementer og netværk for medlemmerne. Min dedikation vil hjælpe med at skabe en mere engageret og indflydelsesrig Konstruktørforening, der gavner både medlemmerne og branchen som helhed.

Peter Mayntzhusen

Jeg stiller op for at skabe forandring med respekt for de gamle værdier, så vi kan se tilbage på monumenter af byggerier, som er over 100 år gamle, med stærke fundamenter til de næste generationer. Jeg mener, at det er vigtigt, at grundværdierne i foreningen bevares, men udvikles og formes til den generation, som skal bære stafetten videre ind i fremtiden. Der skal være fokus på den generation, som arbejder med et højt informationsniveau igennem de sociale medier, vi skal være bindeleddet til den udvikling, vi ønsker i foreningen, og tiltrække nye medlemmer, men især fastholde medlemmer i forhold til samfundsudvikling. På baggrund af mit medlemskab af uddannelsesudvalget i KEA igennem de seneste år har jeg fundet frem til, at jeg vil gribe de værdier, som binder os til uddannelsen, og uddannelsesstederne skal være med til at fastholde vores ambitioner og værdier til at skabe den fremtid, vi sigter efter.

Valg i KF

Har du ikke modtaget et link?

Afstemningen foretages blandt KF's medlemmer, der har adresse i Region Hovedstaden, og som betaler fuldt kontingent, nedsat kontingent eller er fritaget for kontingent, fordi man er faldet ud af dagpengesystemet. Har du ikke modtaget en digital stemmeseddel, men har stemmeret, så beder vi dig kontakte sekretariatet. 

Kontakt KF