Gå til sidens indhold

Der er stillet flere kandidater til posten som suppleant for det regionsvalgte bestyrelsesmedlem i Region Midtjylland, end der er ledige poster. Derfor er der nu kampvalg. Her får du et overblik over hvem kandidaterne er, og hvad de vil arbejde for.

Valg i Region Midtjylland

Der er kampvalg i Konstruktørforeningen (KF), da 2 kandidater stiller op til posten som suppleant for det regionsvalgte bestyrelsesmedlem i Region Midtjylland. Derfor skal du stemme på den kandidat, du helst ser som suppleant. 

De 2 opstillede kandidater er:

  • Keld Bossow Nielen
  • Mogens Piihl
Suppleantposten
Fra venstre ses Keld Bossow Nielsen og Mogens Piihl. Foto: Privat

Keld Bossow Nielsen

Jeg vil gerne være med til at styrke samhørighed for medlemmerne bl.a. ved at skabe muligheder for sparring og netværksgrupper, skabe relevante sociale og faglige aktiviteter for medlemmerne – arbejde for et synligt KF i regionen og synliggøre, at KF er det rigtige valg, når konstruktører skal vælge faglig organisation. Mit mål er, at det skal være sjovt og lærende at være en del af KF! Særligt fokus: Faglige og sociale arrangementer i regionen. Tværfaglighed, uddannelse, videreuddannelse og udvikling af digitale kompetencer i hele værdikæden af byggeriet.

Mogens Piihl

Jeg vil gerne medvirke til at fastholde og udvikle bygningskonstruktørernes faglighed i en dynamisk og foranderlig byggebranche. Desuden vil jeg gerne være med til at styrke de regionale og nationale faglige netværk, så vi stadig står stærkt i den fremtidige byggebranche. Jeg vil have særligt fokus på en fagligt stærk bygningskonstruktøruddannelse, der baserer sig på et fagligt stærkt grundlag med mulighed for kompetencegivende efter- og videreuddannelse.

Har du ikke modtaget et link

Afstemningen foretages blandt KF's medlemmer, der har adresse i Region Midtjylland, som betaler fuldt kontingent, nedsat kontingent eller er fritaget for kontingent, fordi man er faldet ud af dagpengesystemet. Har du ikke modtaget en digital stemmeseddel, men har stemmeret, så beder vi dig kontakte sekretariatet. 

Kontakt os på kf@kf.dk