Gå til sidens indhold

Netværk for nye bygningskonstruktører

Meld dig til KF’s netværk for nye bygningskonstruktører, hvis du er nyuddannet bygningskonstruktør og/eller ansat i dit første eller andet job og ønsker at få ny viden, sparring og kontakt til bygningskonstruktører i samme situation. Der er et netværk både øst og vest for Storebælt

Du kan være med i KF’s netværk for nye bygningskonstruktører, hvis du er medlem af KF og i begyndelsen af dit karriereliv. Du kan være helt nyuddannet eller i dit første eller andet job. Du skal ønske at sparre med andre nye og ambitiøse bygningskonstruktører om faglig og personlig udvikling og udfordringer. Der er et netværk både øst og vest for Storebælt.

Læs mere om medlemskab af KF.

 • Hvad handler netværk for nye bygningskonstruktører om?

  Deltagerne bestemmer selv form og indhold for netværksmøderne.

  Emnerne kan for eksempel være:

  • Hvordan lønforhandler jeg, når jeg ikke har årevis af erfaringer og resultater?
  • Præsentationsteknik
  • Hvad skal mit næste karriereskridt være, og hvilke opgaver skal jeg have flere af for at bevæge mig i den retning? Hvordan skifter jeg branche?
  • Hvordan gør jeg opmærksom på mig selv og synliggør mine resultater?
  • Digitale udviklinger i byggebranchen
  • Hvordan kommunikerer jeg bedst med min chef, kollegaer og samarbejdspartnere?
  • Personlig planlægning – hvordan styrer jeg min tid? Og hvordan får jeg arbejdsliv og fritid til at balancere?
 • Hvad får du ud af at være med i netværk for nye bygningskonstruktører?

  Ud over at styrke dit personlige netværk til forholdsvist nyuddannede bygningskonstruktører vil netværket give dig:

  • Viden om nye metoder, inspiration og erfaringer fra andre
  • Lejlighed til at reflektere over din egen praksis og opgaver i et fortroligt rum
  • Sparring og hjælp til løsning på dine og andres arbejdsudfordringer
  • Støtte og opbakning i vanskelige situationer
  • Mulighed for at hjælpe andre på de områder, du ved mest om
  • Retning på karrieren

  Læs en personlig erfaring om at være med i netværket.

 • Hvordan forløber netværk for nye bygningskonstruktører?

  Netværket er ikke en række foredragsmøder, men et selvkørende netværk, hvor deltagerne planlægger og afvikler møderne på skift. Du er i høj grad med til at bestemme, hvilke temaer netværket skal tage op sammen med de andre. Enkelte gange kan der være relevante oplægsholdere udefra, men primært skal deltagerne selv stå for indholdet på møderne med udgangspunkt i egen viden og erfaringer.

  Der bliver afholdt ca. 4 netværksmøder af 3 timers varighed i løbet af et år. Selve planlægningen er tidsmæssigt overskuelig og koordineres i grupper typisk over e-mail.
  Det, der adskiller netværket fra andre professionelle netværk, er, at det er målrettet nye bygningskonstruktører. Størrelsen er ca. 30 medlemmer, og målet er at skabe et frirum med gensidig fortrolighed deltagerne imellem. En høj tillid giver god grobund for at lære, sparre og udvikle i fællesskab.

 • Hvor og hvornår afholdes netværk for nye bygningskonstruktører?

  På opstartsmødet leder en KF-konsulent en brainstorm om, hvad netværket skal handle om, hvorefter deltagerne lægger en plan for de resterende møder og uddelegerer ansvar. Netværket vil have en primær kontaktperson, men ansvaret for at afholde møderne er fælles.

  Der er lavet mødeplaner på forhånd for de to netværk i øst og vest, så du kan skrive datoerne ind i din kalender. Du får mere info om sted, når du tilmelder dig.

  Netværket øst for Storebælt startede onsdag den 27. marts og foregår i KF, Ny Kongensgade 15, 1472 København K.

  Netværket vest for Storebælt starter 1. oktober 2019. Skriv til konsulent Bo Sune Christensen på bo@kf.dk, hvis du vil med på holdet.

  Mødeplan øst for Storebælt:

  • 1. møde: Onsdag 27.03 2019 kl. 17-20
  • 2. møde: Mandag 27.05 2019 kl. 17-20
  • 3. møde: Tirsdag 03.09 2019 kl. 17-20
  • 4. møde: Torsdag 07.11 2019 kl. 17-20

  Mødeplan vest for Storebælt:

  • 1. møde: Tirsdag 01.10 2019 kl. 17-20
  • 2. møde: Onsdag 04.12 2019 kl. 17-20
  • 3. møde: Torsdag 06.02 2020 kl. 17-20
  • 4. møde: Onsdag 01.04. 2020 kl. 17-20
 • Hvad forventes af dig i netværk for nye bygningskonstruktører?

  Som medlem af netværket skal du bidrage med erfaringer og viden. Jo mere viden og ikke mindst engagement, hvert enkelt medlem bidrager med, jo bedre bliver netværket også. Du forpligter dig i udgangspunktet til at deltage i alle møderne for dermed at sikre et maksimalt udbytte af netværket. Enkeltstående afbud accepteres dog. Alt, hvad der bliver talt om på møderne, skal holdes fortroligt. Selve planlægningen er overskuelig og koordineres i grupper typisk via e-mail.

 • Hvad koster det at deltage i netværk for nye bygningskonstruktører??

  Netværket er gratis og kun for KF-medlemmer.

 • Hvordan tilmelder du dig netværk for nye bygningskonstruktører?

  Skriv til konsulent Bo Sune Christensen bo@kf.dk om, hvilket netværk du er interesseret i og evt. stilling.