Gå til sidens indhold

Netværk for selvstændige

Meld dig til et netværk for selvstændige bygningskonstruktører og få ny viden, sparring og kontakt til andre med egen virksomhed.

Konstruktørforeningen (KF) og Forbundet for Arkitekter og Designere (FAOD) udbyder i samarbejde et professionelt netværk for bygningskonstruktører og arkitekter, som driver selvstændig virksomhed (med cvr-nummer) enten på fuldtid eller ved siden af et andet job.

Netværket giver dig mulighed for at møde andre og dele viden, der kan være med til at udvikle din virksomhed. Netværket foregår øst for Storebælt og er gratis for medlemmer af FAOD og KF.

Kontakt Bo Sune Christensen bo@kf.dk for nærmere information og deltagelse.

 • Hvad handler netværket for selvstændige om?

  Du bestemmer sammen med de andre i netværket, hvilke temaer netværket skal tage op. Det kan for eksempel være:

  • Få styr på kontrakter
  • Tjek på om forretningsgrundlaget holder vand
  • Juridiske problemstillinger
  • Forretningsudvikling – hvordan sikrer du dig relevant i fremtiden?
  • Lær at pitche din idé
  • Iværksætteradministration for begyndere
  • Sådan prissætter du dine ydelser
  • Kom i mål med dit årsregnskab
  • Iværksætteri
 • Hvad får du ud af at være med i netværket?

  Netværket vil give dig mulighed for at få ny viden, sparring og kontakt til andre selvstændige inden for byggeriet. Du vil opbygge professionelle personlige relationer til gavn for din virksomhed. Du:

  • Styrker dit personlige netværk med andre selvstændige og giver kontakt til eventuelle samarbejdspartnere
  • Får viden om faglig viden, nye metoder og andres erfaringer
  • Får lejlighed til at reflektere over din egen praksis
  • Får sparring på dine virksomhedsudfordringer og dilemmaer
  • Får mulighed for at hjælpe andre på de områder, du ved mest om
  • Forbedrer dine virksomheds- og karrieremuligheder.
 • Hvordan foregår møderne?

  Netværket drives af en baggrundsgruppe af frivillige, som står for at planlægge og arrangere møderne. Der er ikke en facilitator med fra KF eller FAOD udover til opstartsmødet og den sidste gang.

  Netværket er ikke en række foredrag, men aktive møder, hvor deltagerne er i centrum. Enkelte gange kan der være eksterne oplægsholdere, men primært er det deltagerne selv, der står for indholdet på møderne med udgangspunkt i egen konkret viden og erfaring.

  Det, der adskiller dette netværk fra andre professionelle netværk, er, at det er målrettet selvstændige bygningskonstruktører og arkitekter.

  Størrelsen på netværket er ca. 30 medlemmer. Der lægges fokus på at få opbygget tillidsfulde relationer og sikret fortrolighed blandt deltagerne. En høj tillid giver god grobund for at lære, sparre og udvikle i fællesskab.

 • Hvor holdes møderne?

  Møderne afholdes fortrinsvist på netværksdeltagernes egne arbejdspladser for at skabe større indblik i deltagernes hverdag. Der afholdes også møder online.

  Se evt. opstartsmøde og mødeplan i KF's arrangementskalender eller kontakt Bo Sune Christensen på bo@kf.dk for nærmere information og deltagelse.

 • Hvornår holdes møderne i netværket?

  Netværket mødes ca. 5 gange om året fortrinsvist på netværksdeltagernes egne arbejdspladser for at skabe større indblik i deltagernes hverdag. Der er stadig plads til nye deltagere.

  Er du interesseret i at være med, så kontakt Bo Sune Christensen på bo@kf.dk.

 • Hvad forventes af dig?

  Som medlem af netværket skal du bidrage med erfaringer og vidensdeling på et højt fagligt niveau. Jo mere viden og ikke mindst engagement, hver enkelt medlem bidrager med, jo bedre bliver netværket også.

  Du forpligter dig som udgangspunkt til at møde op og bidrage til alle møderne, da det er vigtigt for at kunne sikre maksimalt udbytte af netværket. Enkeltstående afbud accepteres.

  Alt hvad der bliver talt om på møderne, skal holdes fortroligt.

Meld mig til netværket

Netværket er gratis at deltage i for dig, der er medlem af KF eller FAOD. Hvis du gerne vil deltage i netværket for selvstændige, kan du som bygningskonstruktør skrive til KF-konsulent Bo Sune Christensen eller som arkitekt til FAOD-konsulent Anette Sørensen

Vil du være selvstændig?

Overvejer du at starte selvstændig virksomhed, så kan du deltage på kurset ’Solo – opstart af selvstændig virksomhed’ eller kontakte KF for nærmere rådgivning. Se om der er aktuelle kurser i KF's arrangementskalender.

Tjek udbuddet af arangementer