Gå til sidens indhold

Valg 2023

I 2023 er både de 5 regionsvalgte bestyrelsesmedlemmer og alle medlemmer i de 5 regionsledelser på valg. Her kan du se, hvad der kendetegner dem hver især og melde dit kandidatur.

I 2023 er der både valg til KF's bestyrelse og til de 'lokale bestyrelser', som vi i KF kalder regionsledelser. Herunder kan du blive lidt klogere på, hvad de to typer roller hver især dækker over:

 • Læs om posterne i bestyrelsen

  Konstruktørforeningens bestyrelse består af 1 fuldtidsformand, 1 fuldtidsnæstformand og 7 bestyrelsesmedlemmer.

  5 af de 7 bestyrelsesmedlemmer har til opgave at varetage bygningskonstruktørernes lokale interesser i den region, som de selv bor i. Det er disse 5 poster, som er på valg i 2023. 

  Alle medlemmer af bestyrelsen er bygningskonstruktører og valgt for 4 år ad gangen.

  Læs mere om bestyrelsens opgaver her.

 • Læs mere om posterne i regionsledelserne

  KF's regionsledelser er centrum i det regionale netværk af bygningskonstruktører.

  Som medlem af en regionsledelse får du indflydelse på, hvad der foregår lokalt. Men du bliver også inviteret med til mange af de landsdækkende KF-aktiviteter og får muligheder for at blande dig, sætte dit aftryk på KF og involvere dig i konstruktørernes sag og interesser.

  Der kan være op til 7 medlemmer i hver af de 5 regionsledelser, som alle er valgt for 2 år ad gangen.

  Læs mere om regionsledelserne her.

Bemærk:

Du kan både stille op som bestyrelsesmedlem, som suppleant for bestyrelsesmedlemmet og som medlem af en regionsledelse. Uanset hvad du vælger, skal du bo i den region, du stiller op i.
OBS: Hvis du trykker på 'send' og ender på denne side igen, har du ikke udfyldt alt, som du skal. Du skal ende på denne side, hvor der står 'Tak for dit kandidatur'.

Du har 1.000 anslag
Antal tegn tilbage: 1000
Navngiv gerne billedet med dit navn
at mit kandidatur og foto vil blive bragt i KF's medier: Blad, nyhedsbrev, sociale medier og hjemmeside.

Se også KF's vedtægter

Du kan læse mere om de forskellige roller og valgproceduren i Konstruktørforeningens vedtægter. 

Konstruktørforeningens vedtægter