Gå til sidens indhold

AC: Regeringen forbigår 450.000 akademikere i det politiske arbejde

Mens Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) har været inviteret med i politisk nedsatte arbejdsgrupper og trepartsforhandlinger 24 ud af de 25 gange, har Akademikerne (AC) kun været inviteret med 5 af gangene. Hvis man udelukker 20 % af arbejdsmarkedet, når der forhandles, ryger grundlaget for den danske model, siger AC’s formand.

Lars Qvistgaard. Foto: AC.
Lars Qvistgaard, som er formand for Akademikerne (AC), kritiserer regeringen for forbigå AC's medlemmer i vigtige sammenhæng. AC er KF's hovedorganisation. Foto: AC.

Den socialdemokratiske regering forbigår konsekvent akademikere i politisk nedsatte arbejdsgrupper og udvalg, der vedrører hele arbejdsmarkedet.

Det er hovedbudskabet i en pressemeddelelse, som hovedorganisationen Akademikerne (AC) udsendte den 10. april 2021 efter en artikel i Berlingske samme dag.

Artiklen i Berlingske fortalte bl.a. om en opgørelse fra AC, der viser, at AC kun har været repræsenteret en ud af fem gange i trepartsforhandlinger og andet politisk nedsat arbejde i Mette Frederiksens regeringsperiode, mens Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) har været inddraget i 24 af 25 udvalg – som omfatter trepartsforhandlinger, partnerskaber, ekspertgrupper og andet politisk arbejde.

På listen, hvor AC ikke er med, er bl.a. Grønt Erhvervsforum, Ekspertgruppe for ændring af karakterskalaen og regeringens nye Digitaliseringspartnerskab.

AC: Den danske model er i fare

Om akademikernes lave repræsentation i de politiske udvalg siger AC’s formand Lars Qvistgaard:

“Den danske model er kendetegnet ved, at Folketingets partier træder et skridt tilbage for at lade arbejdsmarkedets parter forhandle brede aftaler for hele arbejdsmarkedet. Men når regeringen konsekvent forbigår en lang række faggrupper, står de 20 pct. af arbejdsmarkedet, der er organiseret i den akademiske fagbevægelse, reelt uden mulighed for demokratisk indflydelse på store og vigtige aftaler (AC har 450.000 medlemmer, mens FH har 1,3 mio., red.).”

“Regeringen bliver nødt til at tage det alvorligt, at både legitimitet og kvalitet af de aftaler, der indgås, er afhængig af, at de indgås mellem arbejdsmarkedets parter. Hvis man udelukker en række faggrupper, når der forhandles, ryger grundlaget for den danske model.”

KF bakker AC’s kritik op

KF bakker op om AC-formanden.

”Da den danske model dækker alle landets lønmodtagere, skal medlemmer af Akademikerne – herunder konstruktørerne – naturligvis inddrages i det politiske arbejde, som vedrører deres fagområder. Derfor bør AC være med i langt mere end kun 20 % af de partnerskaber, ekspertgrupper og trepartsaftaler, som AC har på sin liste over politiske samarbejdsfora,” siger KF’s formand Kirsten Nielsen.

AC taler for beskæftigelsesministerens døve ører

Umiddelbart taler formændene i AC og KF for døve ører, idet beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) afviser, at AC bliver forbigået.

”Vi inddrager de organisationer og aktører, som repræsenterer flest, og som i øvrigt også har relevante og konstruktive tanker og indspark,” siger beskæftigelsesministeren til Berlingske, hvori han også undrer sig over AC’s opgørelse:

”Nu skal jeg jo ikke udøve interessevaretagelse på vegne af Akademikernes Centralorganisation, men jeg tror da, det ville være mere relevant at kontakte Berlingske med en liste over de forslag, man har til politik, frem for en liste over alle de gange, man føler sig overset.”

Den udmelding undrer Kirsten Nielsen. Hun siger:

”Nutidens udfordringer på det danske arbejdsmarked kan ikke klares kun med medlemmer af den ene eller den anden organisation. For at få de mest bæredygtige løsninger både på arbejdsmarkedet og i den grønne omstilling er vi nødt til at inkludere alle parter og ikke ekskludere nogen, bare fordi de passer bedre ind i ens egne synspunkter."

Læs mere

Om AC’s kritik af regeringen

Hvis du vil læse mere om AC’s kritik af regeringen for at overse akademikerne i det politiske arbejde, kan du læse: