Gå til sidens indhold

Borgerforslag imod uddannelsesloftet har fået underskrifter nok

De otte elev- og studenterorganisationer, der den 26. januar stillede et borgerforslag om at afskaffe uddannelsesloftet, har nu opnået de 50.000 stemmer, der skal til, for at Folketinget kan tage sagen op igen.

Folketingssalen_Christoffer Regild_debat_2.jpg
Selvom borgerforslaget imod uddannelsesloftet har opnået de nødvendige 50.000 stemmer, kræver det, at et parti vil fremsætte forslaget som et beslutningsforslag i Folketinget. Når forslaget er fremsat, bliver det behandlet stort set på samme måde som andre beslutningsforslag i Folketinget. Foto: Christoffer Regild

Repræsentanter for otte elev- og studenterorganisationer – bl.a. Danske Studerendes Fællesråd, Erhvervsskolernes ElevOrganisation og Lærerstuderendes Landskreds – fremsatte den 26. januar et såkaldt borgerslag på Folketingets hjemmeside om at afskaffe det uddannelsesloft, regeringen indførte i 2016, fordi det ”begrænser unges muligheder for at uddanne sig”.

Forslaget har den 8. februar opnået 50.000 underskrifter, hvilket er nok til, at Folketinget kan tage sagen op igen. Dog skal partierne i Folketinget nu tage stilling til, hvem der vil fremsætte forslaget som et beslutningsforslag i Folketinget.

Folketingets hjemmeside Borgerforslag.dk forklarer:

”Forslaget bliver ikke automatisk fremsat i Folketinget, fordi det har opnået 50.000 støttere. Det skyldes, at grundloven siger, at det kun er medlemmer af Folketinget og ministre, der kan fremsætte forslag i Folketinget. Forventningen er, at forslagene bliver fremsat af de partier i fællesskab, som støtter ordningen om borgerforslag.”

KF-formand glæder sig over de 50.000 støttere

KF-formand Gert Johansen siger:

”Det er glædelig at borgerforslaget om at afskaffe uddannelsesloftet på bare to uger har fået nok underskrifter til, at det nu er muligt at få genfremsat forslaget i Folketinget, da uddannelsesloftet set fra byggeriets side sætter alt for mange begrænsninger for udvikling af relevante og efterspurgte kompetencer.”

Det er fortsat muligt at støtte forslaget, der først lukkes for nye støttere, når Folketingets behandling af forslaget som beslutningsforslag er afsluttet.

Læs mere om den fremtidige procedure på Borgerforslag.dk

Læs også KF-formand: Skriv under på borgerforslag imod uddannelsesloftet