Gå til sidens indhold

Brug konstruktørernes viden i plan for bæredygtigt byggeri

Konstruktørforeningen (KF) opfordrer politikerne til at inddrage konstruktørerne i forbindelse med regeringens udspil til en strategi for det bæredygtige byggeri. KF har derfor sendt konkrete forslag og svar på spørgsmål, som politikere stillede under en høring i Folketinget i januar 2021.

Christiansborg COLOURBOX Lav
Folketinget skal i løbet af februar 2021 forhandler en aftale på plads for bæredygtigt byggeri på grundlag af regeringens udspil til en strategi. KF har kontaktet flere centrale politikere med forslag og svar på problemstillinger. Foto: Colourbox

”Ud fra et klima- og miljøhensyn er det næsten altid bedre at renovere og transformere end at bygge nyt, hvorfor man så vidt muligt skal benytte sig af den eksisterende bygningsmasse.”

Det skriver KF-formand Kirsten Nielsen i en længere mail til ordfører for energi & forsyning Signe Munk (SF), hvori hun svarer på nogle af de vigtige spørgsmål, ordføreren stillede ved en virtuel, åben høring i Folketinget den 22. januar 2021.

Høringen var arrangeret af Boligudvalget og Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget i forbindelse med regeringens udspil til en strategi for bæredygtigt byggeri.

Metode til LCA-beregninger for renoveringer mangler

Kirsten Nielsen understreger i sine svar til SF-politikeren, at Danmark mangler en metode til beregninger af LCA (livscyklusanalyse) for renoveringer og for materialer, der genbruges.

”En kommende LCA-model for renoveringer bør udarbejdes, så den skaber incitamenter til genbrug. Det hænger så igen sammen med indførelsen af et CO2-loft og et afgiftssystem, der belønner en lav CO2-belastning. Som for eksempel Byggeriets Livscyklusmærke, som KF har foreslået,” skriver Kirsten Nielsen i sin mail til ordføreren.

Foruden Signe Munk har Kirsten Nielsen efter høringen også sendt mails til tre andre udvalgspolitikere med KF’s svar og holdninger på klimaområdet.

Konstruktører er med i alle byggeriets led

Om baggrunden for de udførlige mails til udvalgspolitikerne siger Kirsten Nielsen:

”Vi har sendt svar på nogle af de væsentlige og gode spørgsmål, politikerne rejste under høringen, fordi vi som bygningskonstruktører har nogle gode svar. Desuden vil vi også gerne gøre opmærksom på, at vi som faggruppe er med i alle led af værdikæden i byggeriet og langt hen ad vejen også er dem, der foretager LCA-beregningerne, udvælger byggematerialerne, planlægger og forestår selve udførelsen af byggerierne og anlæggene samt varetager drift, vedligeholdelse, renovering og i sidste ende nedrivning/genanvendelse.”

Hun tilføjer:

”Så vi ved en del om, hvordan det med bæredygtigheden kan lykkes. Men af en eller anden grund blev bygningskonstruktørerne ikke nævnt med et ord under høringen. Derfor er det vigtigt for os at sikre, at vores perspektiver og forslag alligevel bliver hørt!”

”Brug konstruktørernes viden om bæredygtighed”

Før høringen havde KF til de to udvalg fremsendt foreningens forslag til klimapolitik, som omfatter:

  1. Et ’livscyklusmærke’, der skal gøre det nemt at gennemskue en bygnings samlede miljø- og klimabelastning i hele bygningens levetid.
  2. En ’videnplatform’, der skal reducere ressourceforbruget og mindske fejl og mangler.
  3. En national ’materialebank’, som skal fremme genbrug og genanvendelse.

KF-formanden håber, at KF kan påvirke de forestående forhandlinger om strategien for bæredygtigt byggeri.

”Ud over at vi gerne vil gøre politikerne opmærksomme på vores eksistens som konstruktører og den indsigt, vi har i bæredygtigt byggeri – håber vi at kunne bidrage til, at forhandlingerne fører til nogle helt nødvendige beslutninger om at sætte fart i omstillingen i byggeriet – som fx at indføre et CO2-loft hurtigst muligt,” siger Kirsten Nielsen og fortsætter:

”Byggebranchen er både klar og villig, men vi har brug for, at lovgiverne tager nogle beslutninger og finder penge til de vigtige nyskabelser. Det er ikke særligt dyrt i det store spil, men nødvendigt.”

REGERINGSFORSLAG

Strategi for bæredygtigt byggeri

Folketinget forhandler i løbet af februar 2021en aftale for bæredygtigt byggeri på grundlag af regeringens udspil til en strategi.

KF’S FORSLAG TIL FOLKETINGET

Sådan gør vi byggeriet mere bæredygtigt

I januar 2021 sendte KF tre forslag til Folketinget, som kan fremme et mere et bæredygtigt byggeri.

Læs mere om KF’s henvendelse og forslag i mediet BygTek (22. januar 2021):

BygTek