Gå til sidens indhold

Byggebranchen og energisektoren foreslår grøn straks-pakke

Centrale parter i byggebranchen og energisektoren er gået sammen om at foreslå, at regeringen indfører en grøn straks-pakke. Pakken skal være en redningskrans til en udfordret byggesektor og samtidig sætte gang i en omkostningseffektiv, klimaunderstøttende grøn omstilling.

isaac-benhesed-h9rr7czz914-unsplash.jpg
Renovering på Dagsordenen og Synergi har i samarbejde udarbejdet et forslag til en grøn straks-pakke og sendt forslaget til regeringen. Foto: Isac Benhesed

Parterne i branchepartnerskabet Renovering på Dagsordenen, som Konstruktørforeningen (KF) er del af, og interesseorganisationen SYNERGI er gået sammen om at foreslå, at regeringen indfører en grøn straks-pakke. Straks-pakken bør være et supplement til ophævelsen af anlægsloftet, som giver kommuner og regioner mulighed for at fremme grønne investeringer og dermed bevare mange arbejdspladser. Det skriver parterne i det forslag, de fremsendte til regeringen den 2. april 2020.

Pakken kan redde arbejdspladser

Ved at sætte gang i den grønne omstilling gennem fx energirenoveringer og andre energibesparende tiltag kan regeringen forhindre, at mange mister deres arbejde:

”Corona-krisen, forventes at føre til afskedigelser og hjemsendelser af 16.400 medarbejdere alene fra 1. kvartal til 2. kvartal 2020, hvoraf langt de fleste afskedigelser vil ske inden for renoveringsarbejder ,” skriver partnerskabet i det fælles forslag og tilføjer senere:  

”En sådan straks-pakke vil ikke alene modvirke stor arbejdsløshed og konkurser i byggeriet. Den vil igangsætte hensigtsmæssige energibesparende tiltag, der vil tjene sig selv hjem igen over de kommende år og samtidigt have øjeblikkelig virkning.” 

Parternes forventning er, at den grønne straks-pakke kan bevare ca. 2.500 arbejdspladser. 

Forslagene i den grønne straks-pakke

Parterne i Renovering på Dagsordenen og SYNERGI, har alle været dybt involveret i Klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektoren, og det er fire tiltag derfra, som, partnerskabet mener, kan øge energieffektiviseringen og energirenoveringen, øge trivsel og sundhed og samtidig holde hånden under arbejdspladser. Partnerskabets forslag er gengivet her i forkortet version:

Forøg Landsbyggefondens ramme til renovering/energirenovering

Den almene boligsektor kan meget hurtigt levere en stor energibesparelse i den eksisterende boligmasse. En kø af 453 godkendte renoveringsprojekter, svarende til 72.000 boliger, kan sættes i gang med det samme. 2 ud af 3 af disse projekter omfatter energieffektivisering. I praksis betyder renoveringerne, at ældre almene boliger bliver løftet op til et nutidigt energireglement med gennemsnitlige energibesparelser på 30-40 pct. Projekterne finansieres af midler fra Landsbyggefonden (LBF).

Grønt anlægsloft-fritagelse til 2022

Dispensationen for anlægsloftet i resten af 2020 bør suppleres med en fritagelse for anlægsloftet i flere år frem fx til 2022, når det gælder grønne investeringer i bl.a. energieffektivisering og energirenovering af bygningsmassen. Dette vil medvirke til at få sat det nødvendige skub i netop energirenoveringen, som vil falde på et tørt sted, da der er et milliardstort renoveringsefterslæb i den offentlige sektor. Effekten vil være, at særligt kommunerne, som ejer 74 procent af alle offentlige bygninger, vil begynde at planlægge de energirenoveringer, som de ikke er sikre på kan igangsættes inden årsskiftet, og som derfor falder i et nyt budgetår. Det vil under alle omstændigheder betyde øget aktivitet, men visheden om, at der er ordrer på vej, vil være af stor betydning for dispositionerne hos byggeriets aktører.

Styrket og klima-forbedrende BoligJobordning resten af 2020

For at anspore til øget energirenovering af den eksisterende bygningsmasse for private husholdninger, som samtidig kan sikre vital beskæftigelse for byggeriets mindre aktører over hele landet, vil det mest effektive virkemiddel være at etablere et økonomisk incitament for boligejere ved fx at styrke den eksisterende BoligJobordning og samtidig give den et klart klimafokus. Et sådant boost kunne realiseres ved ekstraordinært − for resten af 2020 − at indføre et fradrag op til 25.000 kr. pr. voksen i hver husstand, som kan anvendes på energibesparende tiltag, der ellers sjældent udføres (ud fra en positivliste). Energirådgivning bør være indeholdt i fradraget.

Aktivér Danmarks Grønne Investeringsfond

Som led i den seneste finanslovsaftale for 2020, blev det under overskriften ”Danmarks Grønne Fremtidsfond” besluttet at fremme den grønne omstilling med en kapitalindsprøjtning på 25 mia. kr. til en række fonde, herunder 6 mia. kr. til Danmarks Grønne Investeringsfond. Dette er altså besluttet, men er blot ikke blevet udmøntet endnu.  Det er helt afgørende, at denne kapital, som allerede er afsæt aktiveres øjeblikkeligt, så den kan medfinansiere investeringer, som fremmer den grønne omstilling af det danske samfund. Særligt vigtigt for at understøtte beskæftigelsen vil – på helt kort bane – være at prioritere midler til energibesparelser i den eksisterende bygningsmasse. 

Læs mere om forslaget

Se partnerskabets forslag med alle detaljerne i straks-pakken her:

Strakspakke til grøn omstilling af den eksisterende bygningsmasse

Om Renovering på Dagsordenen og Synergi

Renovering på Dagsordenen er et branchepartnerskab, hvor en række centrale aktører inden for byggeriet siden 2011 har samarbejdet om at fremme mere og bedre bygnings- og energirenovering. Partnerne tæller bl.a. Akademisk Arkitektforening, BAT-Kartellet, Bygherreforeningen, Dansk Byggeri, Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI), Ingeniørforeningen (IDA), Konstruktørforeningen, Rådet for Grøn Omstilling og Tekniq Arbejdsgiverne. Initiativet er stiftet af Grundejernes Investeringsfond (GI), og finansieres med støtte fra GI og Realdania.

SYNERGI er en interesseorganisation, der arbejder for en mere effektiv brug af energien – både i industrien og de danske hjem. SYNERGI består af Danfoss, Grundfos, ROCKWOOL, VELUX, Dansk Energirådgivning, Boligselskabet Sjælland og SustainSolutions.

Alt om corona-virus på KF.dk

KF har oprettet et site, hvor du kan holde dig opdateret om, hvordan du skal forholde dig til coronasituationen med hensyn til bl.a. job, sundhed, a-kassen FTFa og KF og kan få svar på en masse spørgsmål. 

Alt om coronavirus

Relateret nyhed

Dansk Byggeri har også stillet 12 forslag, som de mener kan skaffe Danmark cirka 20.000 arbejdspladser. 

Læs mere på danskbyggeri.dk