Gå til sidens indhold

DI-prognose: Aktiviteten i bygge- og anlægsbranchen er på vej ned

Dansk Industri skønner i en prognose, at de samlede bygge- og anlægsinvesteringer kun vil stige svagt med 0,4 % i 2022 for derefter at falde med 2,5 % i 2023. Det sker dog fra et historisk højt niveau. KF forholder sig alligevel positivt til fremtidens byggeaktivitet på grund af den nødvendige, grønne omstilling.

Byggeri Nicolai Perjesi
DI forventer, at beskæftigelsen inden for byggeri og anlæg i 2022 vil falde med ca. 2.300 personer (1,2 %) til ca. 185.000 og med yderligere 4.500 personer (2,4 %) i 2023. Foto: Nicolai Perjesi

”Aktiviteten i bygge-og anlægsbranchen ventes at bremse op som konsekvens af væsentlige udfordringer med prisstigninger på materialer, mangel på arbejdskraft og forsyningsproblemer samt stigende renter. På trods af opbremsning vil aktiviteten dog stadig være på et højt niveau.”

Det siger Dansk Industri (DI) i en prognose for byggeriet, som DI offentliggjorde lige før sommerferien 2022.

”Opbremsningen kan tage toppen af presset på en bygge- og anlægsbranche, som ellers så ind i voldsomme problemer med mangel på medarbejdere,” siger DI og fortsætter:

”Opbremsningen sker efter to år, hvor aktiviteten i branchen har været ekstraordinært høj. Det høje aktivitetsniveau var især drevet af stor efterspørgsel efter boliger og en række politiske tiltag, der øgede aktiviteten i branchen.”

Ifølge DI har de høje og uforudsigelige priser på energi (især gas) og materialer (bl.a. beton, glas, mursten og træ) – der både skyldes coronakrisen og den efterfølgende krig i Ukraine – især sat de offentlige og almene bygge- og anlægsprojekter på standby, fordi de sprænger budgetterne. Almene byggerier kan nemlig kun få statsstøtte, hvis de opfylder en maksimal opførelsespris pr. kvadratmeter.

Anlægsbyggeri vil klare sig bedst

DI – der vurderer, at nybyggeri og renoveringsmarkedet vil blive påvirket mere negativt af udviklingen end anlægsbyggeriet (som fx Femern-forbindelsen) – skønner, at de samlede bygge- og anlægsinvesteringer vil stige svagt med 0,4 % i 2022 for derefter at falde med 2,5 % i 2023.

Mere konkret forventer DI, at investeringerne inden for byggeri og anlæg vil fordele sig sådan:

  • Boliginvesteringerne vil vokse med 1,2 % i 2022 (sandsynligvis vil de høje energipriser tilskynde flere boligejere til at foretage investeringer i energibesparende tiltag), men falde med 3,8 % i 2023.
  • Erhvervenes bygge- og anlægsinvesteringer forventes at stige med 1,6 % i 2022 og falde med 1,7 % i 2023.
  • De offentlige bygge- og anlægsinvesteringer ventes at falde med 4,8 % i 2022 og derefter ligge fladt i 2023.
  • Aktiviteten på markedet for reparation og vedligeholdelse af boliger vil stige ca. 5,5 % i 2022 og falde 1,3 % i 2023.
  • Aktiviteten inden for anlægsområdet vil stige med 15 % i 2022 efterfulgt af et fald på cirka 8 % i 2023.

Byggeaktivitet falder fra ”brandvarmt til varmt”

Ifølge DI tegner prognosen ”et billede af et arbejdsmarked, der går fra at være brandvarmt til varmt” og som deraf følger også vil få en faldende beskæftigelse.

DI forventer, at beskæftigelsen inden for byggeri og anlæg i 2022 vil falde med ca. 2.300 personer (1,2 %) til ca. 185.000 beskæftigede og med yderligere 4.500 personer (2,4 %) i 2023.

Faldet sker dog fra en historisk høj beskæftigelse, hvor de fleste entreprenører p.t. oplever mangel på arbejdskraft, men ikke på ordrer.

KF har positive forventninger til beskæftigelsen

I forbindelse med DI’s analyse har Gunde Odgaard, sekretariatsleder for BAT-kartellet – bygge-fagforeningernes paraplyorganisation – udtalt til byggemediet Wood Supply:

”Jeg tror, at vi vil se afskedigelser i tusindvis. Det er ikke en særlig god fremtid, vi har foran os.”

Om de negative forventninger til byggeriet siger sekretariatsleder i Konstruktørforeningen (KF) Kim Benzon Knudsen:

”Selvom DI forudser en nedgang i byggeriet i de kommende år, har de ikke et bud på udviklingen på lidt længere sigt, altså ud over 2023. Vi deler selvfølgelig opfattelsen af, at der sker en opbremsning. For det er tydeligt. Men på blot lidt længere sigt er vi i KF nok lidt mere optimistiske, fordi vi tror, at den påtrængende grønne omstilling og klimatilpasningen vil kræve, at der skal bygges og renoveres i stor stil i de kommende 10-20 år.”

”Hele situationen omkring de stigende energipriser og forsyningssikkerheden vil fremskynde mange former for investeringer i energibesparende tiltag og bæredygtige energianlæg. Det vil komme bygge- og anlægsbranchen til gode.”

God hjælp at hente i KF ved ledighed

Ved evt. ledighed gør Kim Benzon Knudsen opmærksom på, at der er meget hjælp at hente i KF.

”Som medlem af KF kan man ved ledighed få rådgivning om jobskifte, få nedsat sit kontingent og få tips til at skrive en god ansøgning. Vi tilbyder også at se kontrakter igennem, så man bliver ansat på ordentlige vilkår. Desuden har KF sin egen jobportal, Konstruktørjob.dk, hvor virksomheder og bygningskonstruktører kan finde hinanden. Vi har også et tæt samarbejde med a-kassen FTFa, der kompetent kan rådgive vores medlemmer og tilbyde adgang til en særlig jobdatabase – FTFa Jobindex.”

Mange medlemsfordele i KF

Konstruktørforeningen har meget at byde på – fra rådgivning, netværk og kurser til billige forsikringer og en attraktiv pensionsordning.

Se alle medlemsfordele

Er du ledig?

Hvis du er ledig, står KF klar med en lang række tilbud – bl.a. nedsat kontingent, karriererådgivning, jobportalen, gode tips om jobsøgning og tjek af jobkontrakt.

Få hjælp ved ledighed