Gå til sidens indhold

Få gratis konsulenthjælp til arbejdsmiljøet på din arbejdsplads

En ny tjeneste fra BFA Bygge & Anlæg yder gratis konsulenthjælp til virksomheder for at modvirke dårligt arbejdsmiljø som fx nedslidning, farlig kemi og ulykker. Næstformand i KF hilser ordningen velkommen: ”Vi har alle et ansvar for at forbedre arbejdsmiljøet".

Konsulenttjenesten FOTO BFA BA
Foto: BFA-BA

For at nedbringe ulykker, nedslidning og farlig kemi har Branchefællesskabet for Bygge & Anlæg  (BFA Bygge & Anlæg) oprettet en konsulenttjeneste, der yder gratis hjælp til den enkelte virksomhed ude på arbejdspladsen.

Ifølge BFA Bygge & Anlæg er tanken bag det nye koncept, at kultur- og adfærdsændringer skal være med til at forbedre arbejdsmiljøet ved at konsulenttjenesten yder gratis og konkret hjælp til selvhjælp, med henblik på at arbejdsmiljøtiltag så vidt muligt integreres i den daglige drift og tilpasses virksomhedens behov og styrker.

”Konkrete og virksomhedstilpassede arbejdsmiljøaktiviteter kan fx være at få styr på kemien, bruge et nyt teknisk hjælpemiddel til løft eller at få arbejdsmiljøet ind i ordremodtagelsen,” siger BFA Bygge & Anlæg i en pressemeddelelse og fortsætter:

”Et forløb består af tre besøg fra BFA Bygge & Anlægs konsulenttjeneste. Imellem besøgene arbejder virksomheden typisk med en eller flere konkrete arbejdsmiljøaktiviteter over nogle måneder.”

Konstruktøren har en central rolle omkring arbejdsmiljø

Næstformand i Konstruktørforeningen (KF) Kim Bendix Olesen hilser initiativet fra BFA Bygge & Anlæg – som KF sammen med 18 andre organisationer også er en del af – velkomment.

”Antallet af arbejdsulykker er stadigt for stort i byggeriet, kurven er ikke knækket. Det skal vi havde lavet om. Bygningskonstruktøren har som fx procesleder og arbejdsmiljøkoordinator en hel central rolle – både hvad angår ansvar og indflydelse. Det er vigtigt, at vi sikrer et godt og langt arbejdsliv for dem, der er i byggeriet nu, og for at gøre byggeriet til en attraktiv arbejdsplads i fremtiden,” siger han og tilføjer:

”Vi skal alle være med til at nedbringe ulykkerne, så jeg vil opfordre bygningskonstruktørerne til at benytte sig af det gode tilbud fra konsulenttjenesten.”

BFA BYGGE & ANLÆG

Ny konsulenttjeneste for bedre arbejdsmiljø

BFA Bygge & Anlægs konsulenttjenesten er et gratis tilbud til alle virksomheder i bygge- og anlægsbranchen.

Skriv en mail til konsulenttjenesten@bfa-ba.dk eller ring på 72 17 00 13.

Læs mere på Bfa-ba.dk/konsulenttjenesten.

Hvem er BFA Bygge & Anlæg?

Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge & Anlæg er sammensat af 8 arbejdsgiverforeninger, 2 lederorganisationer og 9 fagforbund/organisationer – heriblandt også Konstruktørforeningen.

Læs mere:

BFA Bygge & Anlæg