Gå til sidens indhold

Fagforeninger: Tabu om lønsnak på arbejdspladsen hindrer ligeløn

Større åbenhed om lønninger er vigtigt, hvis vi skal komme et løngab på 15 % mellem mænd og kvinder til livs. Det er et af budskaberne bag en ny kampagne, ’Del din løn – tal om løn for ligeløn’, som Konstruktørforeningen sammen med 27 andre fagforeninger står bag.

Del din loen.png

Bryd løntabuet på arbejdspladsen og få politikerne til at gribe ind over for ulige løn mellem mænd og kvinder.

Det er er hovedbudskabet bag kampagnen ’Del din løn – tal om løn for ligeløn’, som Konstruktørforeningen sammen med 27 fagforeninger står bag i anledning af Kvindernes Internationale Kampdag den 8. marts.

Løngab på 15 % mellem mænd og kvinder

Ifølge de 28 fagforeninger var forskellen i lønindtægt mellem mænd og kvinder i 2016 på 14,5 procent, hvilket, fagforeningerne mener, har mange vidtrækkende konsekvenser.

”Løngabet har direkte indflydelse på kvinder og mænds muligheder – ikke blot i dagligdagen, når vi køber ind, men også når vi køber hus, vælger om vi vil leve alene, gå ind i et parforhold eller forblive i et forhold. Løngabet påvirker pars beslutninger om, hvem der skal tage orlov med børnene, eller hvilken af karriererne der skal have forrang. Løngabet medfører også forskel i vores muligheder, når vi går på pension,” skriver de 28 fagforeninger i en fælles kommentar – der bl.a. offentliggøres af Jysk Fynske Medier den 8. marts.

Indsats omkring barsel kan mindske løngab

Kommentaren peger på tre ”tre effektive indsatser”, der kan mindske løngabet mellem mænd og kvinder.

Den første indsats omhandler barsel.

”Det er afgørende for ligestillingen på arbejdsmarkedet, at fædre tager en større del af den samlede barsel. Løngabet vokser nemlig med 10 procentpoint, for hvert barn et par får. Når far tager en større del af orloven, bliver mors løn højere. Familiens indtægt bliver også højere. For at få lukket løngabet er det afgørende, at fædre tager en større del af orloven. Det bør overenskomster og lovgivning hjælpe med til,” siger de 28 fagforeninger.

Det kønsopdelte arbejdsmarked skal tøjles

Den anden indsats går ud på at tøjle det kønsopdelte arbejdsmarked.

”Kvinder og mænd arbejder ikke i samme sektorer og brancher. Kvinder arbejder i højere grad i det offentlige, mens mænd ofte arbejder i den private sektor. Cirka en tredjedel af lønforskellen kan forklares med kvinders og mænds forskellige placering på arbejdsmarkedet. Kan vi derfor få kvinder og mænd til at vælge mere ens, når vi vælger arbejde, vil vi ikke bare opnå en større diversitet på de danske arbejdspladser, men også et mindre løngab.”

Bryd løntabuet på virksomhederne

Fagforeningernes forslag til den tredje indsats handler om at skabe større lønåbenhed især på de enkelte virksomheder.

”Desværre er det på mange arbejdspladser et tabu at snakke om løn. Man kan ikke arbejde på at løse et problem, som man ikke kender til. Derfor er større åbenhed om lønninger vigtigt.”

Følg kampagnen på Deldinloen.dk og Facebook

På hjemmesiden Deldinloen.dk og Facebook kan du få mere information, gode råd og se korte, humoristiske videospot om lønlukkethed og uligeløn.

Hvad kan du gøre for at fremme ligeløn?

Få 5 gode råd til mere åbenhed om løn på Facebook:

5 råd