Gå til sidens indhold
Opdateret 03/08/22

Fald i optag til uddannelsen som konstruktør efter fire års vækst

Efter et rekordstort optag på konstruktøruddannelsen de sidste par år er både søgning og optag til konstruktøruddannelsen faldet med 10 % i 2022. En del af faldet skyldes Folketingets beslutning om at lukke et stort antal engelsksprogede studiepladser, hvilket er gået ud over den internationale bygningskonstruktøruddannelse – som KF opfordrer til at genåbne.

Studieliv 2 KEA
Optaget pr. 28. juli 2022 af 1.161 konstruktørstuderende på landets 9 uddannelsessteder svarer nogenlunde til optaget i 2018. Foto: KEA

Med 1.161 optagne for bygningskonstruktøruddannelsen i 2022 oplever uddannelsen for første gang i fire år et fald i både søgning og optag.

I forhold til 2021 er faldet på 22 %. Men i forhold til det mere normale år 2019 – før coronakrisen – er faldet ’kun’ på 10 % – hvilket ligger på niveau med det gennemsnitlige fald på 9 % i optaget på alle videregående uddannelser i 2022.

Dog har University College VIA i både Århus og Horsens oplevet en vækst i antallet af optagne på henholdsvis 21 % og 5 % i forhold til 2021. Det svarer til 252 bygningskonstruktørstuderende i Århus mod 208 i 2021 og 87 i Horsens mod 83 i 2021.

Mindre søgning og optag på alle uddannelser i 2022

I år er i alt 60.034 studerende blevet tilbudt optagelse på en videregående uddannelse i 2022.

Det gennemsnitlige fald i optaget på 9 % siden 2019 er i følge Uddannelses- og Forskningsministeriet ”et betydeligt lavere niveau” efter to år med ”et ekstraordinært højt antal optagne” på grund af coronakrisen, som bl.a. medførte, at Folketinget gav uddannelsesinstitutionerne mulighed for at oprette mere end 6.000 ekstra uddannelsespladser.

Med dette års optag af 1.161 studerende er bygningskonstruktøruddannelsen ligesom de foregående par år den 12. største videregående uddannelse.

Information om både søgning og optag finder du på hjemmesiden for Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Fald skyldes også lukning af internationale uddannelser

En del af faldet i søgning og optag på bygningskonstruktøruddannelsen skyldes Folketingets beslutning om at lukke et stort antal engelsksprogede studiepladser på professionshøjskoler og på erhvervsakademier. Det har betydet, at der nu kun er 13 engelsksprogede erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser tilbage i 2022, mens 56 er lukket.

Før kunne man tage den internationale konstruktøruddannelse fem steder. Nu kan man kun tage den på UC VIA Horsens med en reduktion på mere end halvdelen af pladserne (fra 58 til 25).

For UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Odense betyder lukningen af den internationale linje et tab på mindst en fjerdedel af studiepladserne i forhold til 2021, hvor 40 studerende ud af i alt 154 studerende startede på den engelsksprogede uddannelse. I 2022 starter kun 112 studerende på UCL.

KF: Genetabler de internationale konstruktørlinjer

For KF’s formand Kirsten Nielsen er lukningen af den internationale konstruktørlinje på fire ud af fem uddannelsessteder ”en af de største forringelser, politikerne har foretaget sig på uddannelsesområdet i nyere tid”:

”Den manglende mulighed for at rekruttere udenlandske konstruktørstuderende som fx praktikanter og siden som fastansatte er med til at ødelægge konkurrenceevnen for byggebranchen,” siger hun og fortsætter:

”Med internationale studerende fra den engelsksprogede konstruktørlinje får både virksomheder og de danske medstuderende en vigtig viden om og adgang til andre kulturer, netværk og arbejdsmarkeder – hvilket er helt essentielt i en global konkurrence.”

Hvis de internationale studerende vender hjem efter endt uddannelse i Danmark, betyder det ifølge KF-formanden ikke, at Danmark har spildt hverken omkostninger til SU eller uddannelse.

”På trods af der i den danske byggebranche er stor efterspørgsel på bygningskonstruktører, vil kandidater fra de internationale linjer alligevel være en gevinst, selvom de skulle vælge at tage tilbage til deres hjemlande, fordi de der kan fungere som ambassadører for dansk eksport af viden og byggematerialer,” siger Kirsten Nielsen og tilføjer:

”Jeg kan kun opfordre til, at Folketinget genetablerer de fire lukkede engelsksprogede konstruktørlinjer, da vi ellers årligt vil miste 200-300 kompetente og efterspurgte konstruktører med et særligt internationalt udsyn.”

Stadig ledige pladser på visse uddannelsessteder

Der er stadig ledige pladser på konstruktøruddannelsen (hhv. sommer 2022 & vinter 2023):

På UddannelsesGuiden kan du finde en samlet oversigt over eventuelle ansøgningsfrister og links til, hvordan du søger de ledige pladser på de enkelte uddannelsessteder.

Læs mere om Konstruktøruddannelsen.

Optagelsen 2022 i hovedtal

82 % er optaget på deres 1. prioritet (i 2021 var det 80 %, i 2020 81 % og i 2019 82 %): 

  • Optagne: 60.034.
  • Standby: 2.908
  • Afviste kvalificerede ansøgere: 7.507
  • Ansøgere, der ikke lever op til adgangskrav (ikke-kvalificerede): 8.509
  • Ansøgere, der selv har annulleret alle ansøgninger: 798
  • Ansøgere (1. prioritetsansøgninger): 79.758
  • Ansøgninger (alle prioriteter): 214.817
  • Antal ansøgninger i gennemsnit pr. person: 2,7 uddannelser (i 2019 og 2021 var det også 2,7 uddannelser, mens det i 2020 var 2,8)

Læs mere:

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Konstruktøruddannelsen

Du kan blive uddannet 9 steder i landet som bygningskonstruktør. Uddannelsen tager 3 ½ år. Adgangskravene er, at du er uddannet håndværker eller har en gymnasial baggrund.

Læs mere:

KONSTRUKTØRUDDANNELSEN

To hold og to ansøgningsfrister årligt

Bygningskonstruktøruddannelsen begynder to gange om året, i august/september (sommeroptag) og januar/februar (vinteroptag).

På de fleste udbud af bygningskonstruktør udbydes alle pladserne både til sommerstart 2022 og vinterstart 2023 den 28. juli 2022 (inklusive Kvote 2).

På visse uddannelsessteder er der også ansøgningsfrist i december for vinteroptaget, hvor du skal søge gennem det enkelte uddannelsessted. Kontakt det ønskede uddannelsessted og hør nærmere.

Se oversigt over uddannelsessteder på Konstruktøruddannelsen.