Gå til sidens indhold

Flere fagforeninger i FTF er imod fusion med LO

Konstruktørforeningen og flere andre fagforeninger vender sig imod forslaget om, at FTF skal fusionere med LO. Det foreliggende forslag om en ny hovedorganisation er ikke tidssvarende, siger KF-formand, der foreslår strategiske alliancer mellem flere hovedforbund.

Fusion_FOTO Pixabay.jpg
Knap en tredjedel af FTF’s 345.000 medlemmer – bl.a. organiseret i Konstruktørforeningen, Finansforbundet, PROSA Forbundet af IT-professionelle og Forsikringsforbundet – er imod en fusion mellem FTF og LO ud fra det foreliggende forslag. Foto: Pixabay

”Vi ønsker ikke en ny stor LO-agtig organisation. Vi ser meget hellere, at vi udvider det gode samarbejde mellem FTF og LO og indgår strategiske alliancer med andre hovedforbund som fx Akademikernes Centralorganisation.”

Det siger formand for Konstruktørforeningen Gert Johansen, der således går imod den beslutning, et flertal i FTF’s forretningsudvalg traf i december 2017 om at lade FTF og LO fusionere til en ny hovedorganisation med tilsammen knap 1,2 mio. medlemmer.

Konstruktørforeningen står ikke alene med sin modstand, der deles af knap en tredjedel af FTF’s 345.000 medlemmer – bl.a. organiseret i Finansforbundet, PROSA Forbundet af IT-professionelle og Forsikringsforbundet.

Ifølge KF-formanden er der også flere fagforeninger i LO-familien, der ”vender tommelfingeren ned” til fusionsplanerne – bl.a. Dansk El-Forbund, NNF og Blik og Rør.

Fusionsmodstandere vil fastholde organisationers forhandlingsret

Gert Johansen uddyber, hvorfor Konstruktørforeningen og de andre FTF-organisationer er imod FTF og LO’s forslag om en fusion:

”Den oprindelige ide – som KF har bakket op hele vejen – var at tage det bedste fra begge hovedorganisationer og skabe en helt ny slags hovedorganisation med en ny fortælling om fagbevægelsen. En sådan organisation skal både tage højde for de mange aspekter ved digitaliseringen og et foranderligt arbejdsmarked med et stigende antal selvstændige, freelancere, deltids- vikar- og projektansatte, hvilket kræver mere fleksible overenskomster og smidigere grænseskel, i forhold til hvor og hvordan man kan organisere sig.”

”Visionen for en ny organisation bør også være at fastholde de enkelte organisationers forhandlingsret, hvilket ikke nødvendigvis sker med det nuværende forslag, da det lægger op til, at den fusionerede hovedorganisation kan opstille krav og forhandle direkte med en modstående arbejdsgiverorganisation. Dette kan ikke ske i FTF i dag uden anmodning fra den enkelte medlemsorganisation.”

Brev på 17 sider fra modstandere af FTF/LO-fusion

Konstruktørforeningen har sammen med fem andre organisationer, der overvejende repræsenterer de privatansatte i FTF, sendt et 17 sider langt brev til FTF’s forretningsudvalg, hvori de forklarer, hvorfor de er imod den nuværende fusionsmodel og i stedet opfordrer til, at FTF ”revitaliserer” sig selv og udbygger det strategiske samarbejde med de andre hovedforbund.

”Med en revitalisering mener vi, at FTF i endnu højere grad skal være et politisk talerør for medlemsorganisationerne og støtte deres udvikling og samarbejde,” siger Gert Johansen og fortsætter:

”Det strategiske samarbejde bør favne hele arbejdsmarkedet. Det sker ikke ved en fusion af LO og FTF, da vi tror, at det vil svække mulighederne for på længere sigt at skabe en samlet hovedorganisation, som også kan rumme Akademikerne. Med strategiske alliancer kan de nuværende hovedorganisationer samarbejde, hvor det er relevant. På uddannelsesområdet har FTF og Akademikerne ofte en større interesse i at samarbejde end FTF og LO, da medlemmerne har en mere ens uddannelsesmæssig baggrund i form af mellemlange eller længerevarende videregående uddannelser.”

Fusion vil miste medlemmer

En anden anke mod det foreliggende forslag er, at det ikke understøtter en vision om medlemsfremgang.

”Vi tror ikke, at en fusion mellem FTF og LO vil medføre større styrke og indflydelse, da den vil omfatte alt for mange vidt forskellige faggrupper, hvor nogle af de mindre faggrupper nemt kan blive overset. Hvis vi gerne vil have flere til at organisere sig, er det vigtigt, at medlemmerne føler sig som en del af et fagligt fællesskab, de kan identificere sig med,” siger Gert Johansen.

Beslutning om fusion tages 9. februar

Hovedbestyrelserne i FTF og LO skal den 9. februar 2018 tage stilling til fusionen. Hvis der er flertal, bliver der indkaldt til ekstraordinær kongres i henholdsvis FTF og LO den 13. april, hvor de delegerede skal stemme om den historiske sammenlægning, som efter planen skal træde i kraft den 1. januar 2019.

Læs mere om fusionsforslaget på Ftf.dk