Gå til sidens indhold

Fotogalleri og hovedpointer fra KF’s Koldingfjord-seminar

Deltagerne på KF's Koldingfjord-seminar 2019 diskuterede bl.a. FN’s verdensmål, bygningskonstruktørens arbejdsliv, KF’s rolle i 2029 og fremtidens byggeri for at lægge de første trædesten mod en ny strategi for Konstruktørforeningen (KF). Se fotogalleri fra seminaret nederst.

Wallpaper.jpg
Her ses den grafiske fremstilling af nogle af debatterne og konklusionerne på Koldingfjord-seminaret – der især satte fokus på fire kerneemner: ’FN’s verdensmål’, ’Bygningskonstruktørens arbejdsliv’, ’Konstruktørforeningens rolle i 2029 ’og ’Fremtidens byggeri’. Foto: KF

Iderigdom, stemning og vidensudveksling var i høj kurs på Konstruktørforeningens årlige Koldingfjord-seminar, hvor 65 foreningsaktive medlemmer var forsamlet i en weekend i marts 2019 for at tage de første skridt på vej mod en ny strategi for KF.

På seminaret diskuterede deltagerne fire kerneemner – ’FN’s verdensmål’, ’Bygningskonstruktørens arbejdsliv’, ’Konstruktørforeningens rolle i 2029 ’og ’Fremtidens byggeri’.

Som inspiration for seminarets arbejdsgrupper var der bl.a. oplæg om de 17 verdensmål af professor og leder af Sustainability Science Centre ved Københavns Universitet Kathrine Richardson – der er tidligere formand for Klimakommissionen og medlem af Klimarådet – og oplæg af direktør for FRI Henrik Garver om en ny rapport ’Fremtidens byggeri 2035’ .

Diskussion om FN’s verdensmål

Hvad angår FN’s 17 verdensmål foreslog nogle af arbejdsgrupperne, at Konstruktørforeningen (KF) nærmere skal granske, hvilke mål KF skal gå efter – fx via workshops blandt medlemmerne, KF’s udvalg eller på ’gå-hjem’-møder.

Diskussion om bygningskonstruktørens arbejdsliv

I snakken om konstruktørernes fremtidige arbejdsliv fremhævede nogle af grupperne bl.a., at det er vigtigt at fokusere på et mangfoldigt fagligt fællesskab for både ledere og medarbejdere samt sikre, at konstruktørerne forbliver generalister med gode muligheder for at kunne skifte mellem brancher, arbejdsområder og funktioner.

Diskussion om Konstruktørforeningens rolle i 2029

Ud over at være stærkt involveret i overenskomster og ”være foreningen, der bliver spurgt om stort og småt”, skal KF om ti år fortsat blande sig for at få politisk indflydelse og sætte dagsordenen for lovgivningen – var nogle af ideerne fra gruppearbejdet om, hvor KF er i 2029.

Diskussion om fremtidens byggeri

I drøftelsen om, hvordan konstruktørerne kan være med til at forme fremtidens byggeri, mente nogle grupper bl.a., at konstruktørerne skal være med til at støbe grundstenene for udvikling af nye bæredygtige materialer, være koordinerende led i den digitale og teknologiske udvikling og bidrage med viden og arbejdskraft til en fornuftig udvikling af byggeriet i udviklingslande, da det forventes, at fremtidens byggeri især vil foregå her – hvilket vil få indflydelse på trends og fremtidige byggemetoder.

Fotogalleri fra Koldingfjord-seminar

Herunder kan du se billeder fra seminaret på Hotel Koldingfjord 2019 – bl.a. af oplægsholderne Kathrine Richardson og Henrik Garver, tegneserie-plancher af debat og konklusioner fra gruppearbejdet samt af den gode og intense stemning. Fotos: Palle Skov og KF.

Tryk på ikonet til højre i billedet for at se billederne i den rette størrelse. 

Bidrag til KF's strategi

Der er flere muligheder for at være med til at skabe KF's nye strategi. Du kan enten blive del af vores mange udvalg eller stille op til valget i en regionsledelse eller i bestyrelsen. Men KF gør også en stor indsats for at inddrage en bredere kreds af medlemmer gennem fx medlemsbladet, nyhedsbrevet og sociale medier. Og du kan altid skrive til os, hvis du har en holdning til, hvad vi bør kigge på.

Læs mere om mulighederne for at være aktivt medlem i foreningen og få samtidig udvidet dit professionelle netværk. 

Læs mere om mulighederne her