Gå til sidens indhold

FRI: Bygningskonstruktører skaber værdi i rådgivervirksomheder

Henrik Garver, direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, roser bygningskonstruktørerne for at have bidraget til forretningsudvikling af de rådgivende ingeniørvirksomheder.

”Konstruktørerne kan bidrage til, at ingeniørerne bliver bedre ingeniører, og at de rådgivende ingeniørvirksomheder kan levere mere specialiserede ydelser i en højere kvalitet og med fokus på samlede løsninger, der skaber værdi,” siger direktør i FRI Henrik Garver.
”Konstruktørerne kan bidrage til, at ingeniørerne bliver bedre ingeniører, og at de rådgivende ingeniørvirksomheder kan levere mere specialiserede ydelser i en højere kvalitet og med fokus på samlede løsninger, der skaber værdi,” siger direktør i FRI Henrik Garver. Foto: FRI

I 1985 opgjorde Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, for første gang antallet af konstruktører ansat i foreningens medlemsvirksomheder. Dengang var der 213 konstruktører, og de udgjorde sammen med de 134 medarbejdere, der havde en anden lang videregående uddannelse end som ingeniør, et nyt segment af medarbejdere i de rådgivende ingeniørvirksomheder. At ansætte konstruktører (og andre akademikere) som supplement til branchens dengang 3.624 ingeniører var, når jeg ser tilbage, datidens ’disruption’.

De nye discipliner, som nu kom til de rådgivende ingeniørvirksomheder, var ikke nye i byggeriet. Konstruktøruddannelsen havde på det tidspunkt 17-18 år på bagen, og de færdiguddannede konstruktører havde derfor været på arbejdsmarkedet i 13-14 år på det tidspunkt, hvor vi registrerede antallet for første gang.

Konstruktørerne har bidraget til, at ingeniørerne har kunnet specialiserer sig
Den disruption, som fandt sted i den sidste halvdel af 1980’erne, var drevet af kompetencer og specialisering. Og det er her, konstruktørerne (og de øvrige discipliner) kommer ind i billedet. Konstruktørerne kan bidrage til, at ingeniørerne bliver bedre ingeniører, og at de rådgivende ingeniørvirksomheder kan levere mere specialiserede ydelser i en højere kvalitet og med fokus på samlede løsninger, der skaber værdi. Forandringerne i slut 80’erne rykkede hurtigt og fandt derefter et stabilt leje for konstruktører på omkring 300 ansatte fordelt på de rådgivende ingeniørvirksomheder.

Mangel på ingeniører banede vej for flere bygningskonstruktørerne
Det var reelt situationen frem til 2005, hvor højkonjunkturen i byggeriet satte de rådgivende ingeniørvirksomheders forretningsmodel under pres. Der manglede ingeniører, og det ville bremse væksten. Medmindre man begyndte at hyre andre faggrupper

I årene fra 2005 til 2008 viser konstruktørerne igen deres værdi. Antallet af konstruktører i den rådgivende branche går fra 298 til 438 over fire år. Det er en massiv vækst. Men der, hvor det for alvor bliver interessant, er den udvikling, der sker i de efterfølgende kriseår og frem til i dag.

På trods af krisen i byggeriet, på trods af at antallet af ansatte i de rådgivende ingeniørvirksomheder stagnerer i en årrække, og først i 2015 passerer ’før-krise--niveauet, øges antallet af konstruktører i den rådgivende ingeniørbranche. Der er i dag, i 2017, 727 konstruktører ansat i de rådgivende ingeniørvirksomheder.

Bygningskonstruktøruddannelsen følger med tiden
Det imponerende er, at konstruktørerne i dag, ligesom i 1985, er forretningskritiske for de rådgivende ingeniørvirksomheder, i forhold til disruption og fornyelse. Det er i 2017 den digitale udvikling i byggeriet, som i høj grad drives af den rådgivende ingeniørbranche, der definerer fremtiden. Konstruktørernes kompetencer er, takket været uddannelsen, fulgt med tiden. Adgangen til kompetente konstruktører har både historisk og i nutiden udgjort et væsentligt element i forretningsudviklingen af de rådgivende ingeniørvirksomheder.

Tillykke med de 50 år. Keep up the good work!

Artikler om bygningskonstruktørernes betydning

KF har bedt fem fremtrædende personer i byggebranchen løbende på Kf.dk at fortælle, hvilken betydning, de synes, bygningskonstruktørerne og deres uddannelse har. Ud over Henrik Garver, direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI er det:

Læs mere
KF-nyhed: Bygningskonstruktøruddannelsen bliver 50 år