Gå til sidens indhold

FTF-undersøgelse: Manglende efteruddannelse giver dårligere kvalitet

Kvaliteten af arbejdspladsernes output forringes, når ansatte ikke får nok efteruddannelse, konkluderer en ny undersøgelse fra FTF, der anbefaler, at hele systemet for videregående efteruddannelse (VEU) fornys bl.a. ved flere fagspecifikke kurser og nye kompetencegivende efteruddannelser.

VEU-systemet halter (glasses-272399_1920) FOTO Pixabay.jpg
Der skal mere gang i videregående efteruddannelse, hvis flere medarbejdere skal kunne følge med udviklingen og levere den nødvendige kvalitet, mener FTF. Foto: Pixabay

FTF’s medlemmer får for lidt efter- og videreuddannelse, hvilket går ud over kvaliteten af deres arbejde.

Sådan lyder en af konklusionerne i en undersøgelse, som hovedorganisationen FTF har foretaget i sommeren 2017 blandt 16.000 ledere og medarbejdere på FTF-området.

FTF repræsenter 450.000 offentligt og privat ansatte – både ledere og medarbejdere fra 71 forskellige faggrupper som bl.a. socialrådgivere, pædagoger, bygningskonstruktører, finans- og it-ansatte.

Årsagen til, at det står sløjt til med efter- og videreuddannelse er ifølge undersøgelsen primært pengemangel og travlhed, men et manglende udbud af de rigtige kurser angives også som grund.

FTF: Reformer VEU-systemet

På baggrund af undersøgelsen opfordrer FTF parterne i de igangværende trepartsforhandlinger om at reformere hele systemet for videregående efteruddannelse (VEU) – bl.a. ved at:

  1. Give bedre tid og råd til diplomuddannelser
  2. Oprette flere korte fagspecifikke kurser
  3. Udvikle nye kompetencegivende efteruddannelser, ”der passer til de udfordringer, som folk står med i dag”, som FTF-formand Bente Sorgenfrey formulerer det.

Danmarks Evalueringsinstitut: Efteruddannelse er stagneret

FTF’s undersøgelse matcher en ny rapport fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) – ’Aktiviteten på videregående VEU (2017)’ – der har undersøgt aktiviteten på VEU-området fra 2005 til 2014.

Analysen konkluderer, at niveauet for efteruddannelse står i stampe, selvom et stigende antal får en videregående uddannelse.

”Aktiviteten inden for offentligt finansieret videregående VEU var samlet set på samme niveau i 2014 som i 2005 (målt i årselever). Dette resultat står i kontrast til den betydelige vækst, der har været inden for de ordinære videregående uddannelser. Således voksede antallet af studerende på de ordinære videregående uddannelser med 38 % i samme periode,” konkluderer EVA-rapporten og fastslår, at det i et videnstungt samfund er nødvendigt for alle løbende at vedligeholde og udbygge deres grunduddannelse med ny læring.

Læs mere om FTF’s undersøgelse om efter- og videreuddannelse og EVA’s analyse om VEU-systemet.