Gå til sidens indhold

Kampvalg til suppleantposter i Konstruktørforeningens bestyrelse er afgjort

Jørn Borg Nicolaisen og Mogens Pihl blev ved en elektronisk afstemning i november 2019 valgt som suppleanter for de to regionsvalgte KF-bestyrelsesmedlemmer fra Region Sjælland og Region Midtjylland.

Valg_Pixabay.png
Foto: Pixabay

Suppleanterne til de to poster som regionsvalgt medlem af Konstruktørforeningens bestyrelse fra henholdsvis Region Sjælland og Region Midtjylland er fundet.

Det blev afgjort ved en elektronisk afstemning blandt medlemmerne i de to regioner.

I Region Sjælland blev den 39-årige Jørn Borg Nicolaisen valgt med 56 % af stemmerne. Og i Region Midtjylland blev den 54-årige Mogens Pihl valgt med 58 % af stemmerne.

I alt 20 kandidater valgte i september 2019 at stille op til valg i de fem regionsledelser og/eller som regionsvalgt bestyrelsesmedlem eller som suppleant herfor. Der var fredsvalg til regionsledelserne og bestyrelsen, men kampvalg om suppleantposten i de to førnævnte regioner.

For få kandidater til Region Hovedstaden

Desværre stillede ikke nok kandidater op til posterne som regionsvalgt bestyrelsesmedlem og suppleant til bestyrelsen i Region Hovedstaden. Disse to poster kommer derfor til at stå ledige indtil efteråret 2020, hvor der igen er valg til bestyrelsen.

Der manglede også nok kandidater til regionsledelsen i Region Hovedstaden. Herom siger sekretariatsleder Kim Benzon Knudsen:

”Kun én person nåede at stille op i hovedstaden inden fristens udløb for opstilling. Efterfølgende er et antal medlemmer kommet på banen med ideer til arrangementer i hovedstaden. Måske vil de også støtte op om regionsledelsen.”

Medlemmer af regionsledelserne sidder for to år ad gangen, mens de regionsvalgte bestyrelsesmedlemmer og deres suppleanter sidder for en 4-årig periode.

Medlemmer søges til Region Hovedstaden

Hvis du er KF-medlem i Region Hovedstaden og er interesseret i at være aktiv i regionsledelsen, er du meget velkommen til at skrive til kf@kf.dk.