Gå til sidens indhold

KF er enig i ny undersøgelse der kritiserer BR18

Arkitektforeningen har i april 2023 offentliggjort en undersøgelse af BR18 og certificeringsordningen. Undersøgelsen viser, at der er store problemer med ordningen. ”Den bekræfter vores værste frygt, og alt det vi advarede imod, da ordningen blev indført,” siger KF’s næstformand om undersøgelsen.

Foto: Nicolai Perjesi
"Vi er nødt til at starte forfra og sørge for at BR er anvendeligt og praksisnært for de aktører, der skal bruge det." Det siger KF's næstformand Jette Leth Djælund. Foto: Nicolai Perjesi.

'Effekter af BR18 for byggeriets aktører og samfundet'.

Sådan lyder overskriften på den undersøgelse, som Arkitektforeningen har gennemført blandt sine egne medlemmer (arkitekter MAA) om, hvilke udfordringer der er med BR18. Undersøgelsen er offentliggjort den 27. april 2023.

Ikke ny, men væsentlig kritik

Kritikken af BR18 er ikke ny. Konstruktørforeningen (KF) advarede ivrigt imod at indføre certificeringsordningen i tiden op til, den blev indført i 2016, og har siden indførelsen arbejdet på at gøre den så smidig som muligt.

Næstformand i KF Jette Djælund Leth, der selv i sin tid var med til at udforme KF’s høringssvar i forbindelse med lanceringen af certificeringsordningen og siden har arbejdet med at gøre den så smidig som overhovedet muligt, siger:

”Det er en god og vigtig undersøgelse, som Arkitektforeningen har gennemført. Desværre bekræfter den vores værste frygt og alt det, vi i KF advarede kraftigt i mod dengang, systemet blev indført. Selvom vi siden sammen med resten af byggebranchen er gået helhjertet ind i arbejdet med at forbedre ordningen, er vi desværre et sted nu, hvor vi har fået nærmest det stik modsatte af intentionen.” 

Dyrt, langsommeligt og kompliceret

Blandt kritikpunkterne i undersøgelsen er, at ordningen har været med til at gøre byggeriet dyrere end før, forlænge sagsbehandlingstiden og kun er blevet endnu mere kompliceret at finde rundt i.

Det går især ud over de mindre virksomheder, fordi de store virksomheder har egne ansatte til at gennemføre certificeringerne, mens de mindre aktører typisk må købe sig disse ydelser.  

Medlem af KF’s bestyrelse Christian Vrist mener, at byggebranchen og politikerne må finde nye veje sammen:

”Alle i byggebranchen må gå sammen og opfordre det politiske system til finde en gangbar vej, der kan sikre, at vi både får et sikkert, innovativt og effektivt byggeri, hvor alle dele af branchen har mulighed for at være med. Og så kan man kan jo kun ærgre sig over, at det daværende Folketing fik ødelagt det, som Verdensbanken dengang havde kåret som ’Verdens bedste byggesagsbehandling’."

Undersøgelsens konklusionen er da også helt klar: Der er akut behov for at gentænke og simplificere reglementet.

Det viser undersøgelsen

Hovedpointerne i stærkt forkortet form i Arkitektforeningens undersøgelsen er bl.a., at:

  • Øgede dokumentationskrav forlænger byggeproces og sagsbehandlingstid – det er dyrt:
    Målet med Bygningsreglementet var både at fremme arkitektonisk kvalitet i byggeriet og øge byggeriets produktivitet. Ifølge 83 % af besvarelserne i undersøgelsen har BR18 kun ført til øgede omkostninger, hvilket primært skyldes øget bureaukrati og dokumentationskrav. Samtidig vurderer 71 % af respondenterne, at sagsbehandlingstiden er steget på trods af, at formålet med ordningen også var at nedsætte den.

  • Den samlede kvalitet er sat på spil: 
    78 % af respondenterne i undersøgelsen svarer, at de ikke oplever, at BR18 fremmer den arkitektoniske kvalitet, som byggelovens formål anviser. Det går ud over helhedstænkning, som er afgørende for brugen af gode materialer, sammenhæng mellem form og funktion, bygningens æstetiske udtryk og dens relation til det omkringliggende miljø. De certificerede godkendelser gør bl.a., at man fx sparer på materialerne eller tyer til standardløsninger, som allerede er dokumenteret og godkendt. Og det skaber et ensartet og kedeligt bygget miljø.

  • Øget kompleksitet rammer mindre virksomheder og bygherrer:
    BR18 beskrives også af respondenterne som komplekst, uklart og skrevet i et svært forståeligt sprog, som er vanskeligt at formidle til lægmænd (private bygherrer). 9 ud af 10 respondenter oplever også, at BR18 favoriserer store aktører, da disse ofte har deres egne certificerede rådgivere, hvorimod de mindre aktører må hyre certificerede rådgiver udefra og bruge meget tid på at sætte sig ind i bygningsreglementet og oplære deres medarbejdere. 
Læs mere

Om Arkitektforeningens undersøgelse

Læs mere i Arkitektforeningens egen nyhed 'Ny undersøgelse: BR18 skaber et ensartet og kedeligt byggeri og fordyrer særligt mindre byggeprojekter' og hent selve undersøgelsen til sidst i artiklen. 

Læs artiklen på Arkitektforeningen.dk
Læs også

Derfor blev certificeringsordningen indført

"Baggrunden for afskaffelsen af den tekniske byggesagsbehandling i kommunerne var overordnet, at reglerne var meget komplekse og blev administreret meget forskelligt." (kilde: Bygningsreglementet.dk)

Læs mere om certificeringsordningen på Bygningsreglementet.dk