Gå til sidens indhold

KF: Forringede dagpenge for dimittender undergraver den danske flexicurity-model

Konstruktørforeningen (KF) er imod regeringens forslag om at skære i dagpengene til dimittender. Det vil væsentligt forringe deres mulige indtægt og ikke få dem hurtigere i varige job. Desuden vil det undergrave den danske flexicurity-model, siger KF-formand Kirsten Nielsen.

Kirsten Nielsen FOTO Nicolai Perjesi
Det er spild af dimittendernes uddannelse og ressourcer at få dem til at søge job inden for andre fagområder eller som ufaglærte ved at skære dimittendsatsen ned. Det sikrer heller ikke en engageret og stabil arbejdskraft, mener KF-formand Kirsten Nielsen. Foto: Nicolai Perjesi

Regeringen lancerede den 7. september 2021 et udspil, der  vil ”øge den strukturelle beskæftigelse med ca. 10.500 fuldtidspersoner i 2030”.

Et af midlerne til at nå disse mål er at forringe dagpengesatsen for dimittender og forkorte deres arbejdsløshedsperiode fra maksimum to år til et år.

Konstruktørforeningen (KF) er imod, at man skærer i dagpengene til dimittender.

”Regeringen siger i sit udspil, at den vil stramme dimittendreglerne i dagpengesystemet, så ydelsen i højere grad afspejler niveauet for SU. Men forslaget betyder, at mange dimittender vil få en stor lønnedgang ved afslutningen af deres uddannelse, da de ikke længere har hverken SU, SU-lån og studiejob og typisk også vil miste en række studierabatter og billige kollegieværelser,” siger KF’s formand Kirsten Nielsen og tilføjer:

”Derfor holder argumentet om, at den nuværende dimittendsats er alt for høj i forhold til SU simpelthen ikke.”

Forringelser sender ikke flere i job

Kirsten Nielsen er også noget harm over, at der i udspillet står, at formålet med forringelserne for dimittender er, at ”uddannelse skal føre til beskæftigelse, ikke arbejdsløshed”.

”Jeg har i mange år arbejdet med både studerende og nyuddannede konstruktører og har endnu ikke mødt nogen, der hellere ville gå på understøttelse end at få et job efter endt uddannelse – selvfølgelig inden for de fagområder, de har knoklet i 3,5 år for at blive uddannet i,” siger Kirsten Nielsen og fortsætter:

”Det giver ikke mening at bede dimittender om at søge job inden for andre fagområder eller få et ufaglært job. Det er hverken virksomhederne eller de nyuddannede tjent med, da engagementet og stabiliteten ikke vil være optimal. Derfor tror jeg ikke på, at vi på længere sigt får forbedret beskæftigelsen for dimittender ved at skære ned på deres dagpengesats.”

I stedet for at skære i dimittendsatsen mener hun, at man bør understøtte jobmatch og kontakten mellem de nyuddannede og virksomhederne – ”med a-kasserne og fagforeningerne som aktive medspillere”.

Forslag undergraver den danske arbejdsmarkedsmodel

Ifølge regeringen vil den danske arbejdsmarkedsmodel blive styrket med reformudspillet. Men Kirsten Nielsen frygter det modsatte.

”Mange dimittender vil formentlig fravælge a-kassen til fordel for kontanthjælp. Det kan betyde, at de dermed mister en del af deres faglige tilknytning, hvilket er særligt kritisk for en nyuddannet. Vi i KF undrer os dybt over, at en socialdemokratisk regering kommer med netop et sådant udspil, fordi det vil undergrave vores højt besungne flexicurity-model!”

Dagpengesatsen bør løftes generelt

Regeringen foreslår også, at dagpengemodtagere – der kommer fra beskæftigelse, har været medlem af en a-kasse i fire år og haft to års arbejde inden for tre år – skal kunne få 5.000 kr. mere om måneden i dagpenge de tre første måneder.

”Konstruktørforeningen er positiv over for en trappemodel for dagpengesatsen, men ikke i den form, som udspillet præsenterer. Udgangspunktet bør være en anerkendelse af, at dagpengedækningen efterhånden er blevet så ringe, at der først og fremmest er brug for at løfte det generelle niveau for dagpengene. Det ser vi desværre ikke i regeringens udspil,” siger Kirsten Nielsen og tilføjer:

”Tværtimod ser det ud til, at regeringen vil finansiere en midlertidig forhøjelse af dagpengene for én gruppe dagpengemodtagere ved væsentligt at forringe dagpengene for en anden gruppe – de nyuddannede.”

REGERINGSUDSPIL SEPTEMBER 2021

’Danmark kan mere’

Regeringen lancerede den 7. september 2021 et udspil til en reform med overskriften ’Danmark kan mere’, der har til formål at få flere i arbejde.

Blandt forslagene er at forringe dagpenge for dimittender:

  • Dagpengene for dimittender uden forsørgerpligt under 30 år reduceres fra 13.815 til 9.500 kroner om måneden.
  • Dagpenge for dimittender uden forsørgerpligt over 30 år reduceres til 12.000 kr. om måneden. Dimittendsatsen for forsørgere ændres ikke.
  • Dagpengeperioden nedsættes fra 2 til 1 år.

Læs hele reform-udspillet her:

’Danmark kan mere’
AC MENER:

Vi skal fastholde dimittendsatsen

”Formålet med dimittendsatsen er at sikre dimittenderne en indtægt, så de ligesom alle andre ledige kan få en vis økonomisk tryghed, hvis de ikke får arbejde lige efter studiet. Derfor er det vigtigt, at dimittendsatsen er på et niveau, som sikrer et tilstrækkeligt levegrundlag.”

Det mener hovedorganisationen Akademikerne (AC).

Læs mere:

AC