Gå til sidens indhold

KF ønsker at påvirke strategien for bæredygtigt byggeri

KF har sendt en mail til folketingspolitikere med forslag til, hvordan Danmark kan styrke sine kompetencer inden for bæredygtigt byggeri. KF opfordrer til mere aktivt at blive taget med på råd i Folketingets udarbejdelse af en strategi for bæredygtigt byggeri.

Kirsten Nielsen (bredformat) Foto Nicolai Perjesi.jpg
Konstruktørforeningen vil meget gerne indgå i dialog og samarbejde om, hvordan byggebranchen kan være med til at sikre en grøn omstilling. For ud over at det er en hjertesag for mange konstruktører, har de også de rette kompetencer, viden og erfaring at byde ind med, mener Kirsten Nielsen. Foto: Nicolai Perjesi

”Har Danmark kompetencerne til at drive det bæredygtige byggeri?”

Det spørgsmål kredsede flere af politikerne om ved en høring den 22. januar 2021 om regeringens udspil til en strategi for det bæredygtige byggeri.

Derfor sendte KF’s formand Kirsten Nielsen herefter en mail til Folketingets bolig-, klima- og energiordførere med KF’s svar på spørgsmålet.

”På baggrund af det igangværende arbejde i Boligudvalget med Transport- og Boligministeriets udspil til 'Strategien for bæredygtigt byggeri', vil Konstruktørforeningen gerne bidrage med en række fokusområder, som vi ønsker bliver taget med i overvejelserne i forhold et endeligt strategiudspil,” skrev Kirsten Nielsen i sin mail.

KF: Styrk uddannelse og videreuddannelse

Blandt KF’s forslag er:

  1. Alle relevante uddannelser inden for byggeriet får indarbejdet et bæredygtighedsperspektiv.
  2. Uddannelsesinstitutionerne skal sikres ressourcer, der understøtter den nødvendige læring om bæredygtighed
  3. Ressourcer til uddannelserne skal inkludere efter- og videreuddannelse af undervisere i bæredygtigt byggeri
  4. Uddannelserne skal sikres gratis/finansieret adgang til relevante databaser med oplysninger om metoder og materialer til bæredygtigt byggeri
  5. Korte efteruddannelser inden for bæredygtigt byggeri, LCA m.v. skal støttes, så deltagelse bliver billigere, også for dem med videregående uddannelser
  6. Udbuddet af uddannelser på kandidatniveau inden for bæredygtigt byggeri, skal vurderes og udbygges
  7. Koordineringsudvalget for Bæredygtigt Byggeri får ansvar for at forholde sig til, om vi har de fornødne kompetencer i Danmark (eventuelt i sammensamarbejde med et fremtidigt Videnscenter for Bæredygtigt Byggeri).

KF vil aktivt påvirke den grønne omstilling

Om baggrunden for sit initiativ siger Kirsten Nielsen:

”Konstruktørforeningen vil rigtig gerne indgå i dialog og samarbejde om, hvordan byggebranchen kan være med til at sikre en grøn omstilling. Så vi håber, at vi med vores henvendelse til politikerne kan komme med i et koordineringsudvalg eller i en anden form for understøttende arbejde, så vi aktivt kan være med til at realisere en strategi for bæredygtigt byggeri,” siger Kirsten Nielsen og tilføjer:

”For ud over at grøn omstilling og bæredygtigt byggeri ligger Konstruktørforeningen og mange konstruktører på hjerte, har vi meget konkret at byde ind med – både med hensyn til ideer, viden og kompetencer.”