Gå til sidens indhold

KF roser statsministeren for at fokusere på grøn omstilling og uddannelse i sin åbningstale

Konstruktørforeningens formand glæder sig over, at statsministeren i sin åbningstale opfordrer til mere vekselvirkning mellem uddannelse og job og også fremhæver en ny kandidatoverbygning for konstruktører som en af de gode veje at gå.

Kirsten Nielsen Lav (ICO9770)
KF-formand Kirsten Nielsen glæder sig over, at statsministeren fremhævede en ny kandidatoverbygning for konstruktører i sin åbningstale. Men KF har ideer til andre lignende overbygninger – fx i Facility Management. ”Den kan være med til sikre de nødvendige kompetencer inden for bæredygtig drift af byggeri,” siger hun. Foto: Nicolai Perjesi

”Der var mange gode pointer i statsminister Mette Frederiksens åbningstale i Folketinget den 5. oktober 2021. Jeg er især glad for hendes fokus på sammenhængen mellem den grønne omstilling og uddannelse.”

Det siger formand i Konstruktørforeningen (KF) Kirsten Nielsen og fortsætter:

”Statsministeren sagde bl.a., at vi skal have en større vekselvirkning mellem uddannelse og job hele vejen op i uddannelsessystemet og blive bedre til at koble forskellige typer af uddannelser sammen. I den forbindelse fremhævede hun den nye 2-årige kandidatuddannelse for bygningskonstruktører på Det Kongelige Akademi – der normalt optager meget få studerende med andet end en gymnasial baggrund. ’Vi skal videre ad den vej’ – sagde statsministeren.”

Grøn omstilling kræver fleksibelt uddannelsessystem

Kirsten Nielsen er helt enig i, at ”vi skal videre ad den vej”.

”Udover at jeg er stolt over, at statsministeren nævner bygningskonstruktørerne i forbindelse med en af de uddannelsesveje, flere bør gå, er der ingen tvivl om, at det kræver mere uddannelse og livslang læring i et fleksibelt system, hvis vi skal klare udfordringerne omkring klimaet og transformationen til et bæredygtigt samfund,” siger hun.

”Set fra vores side ville det være rigtig godt at oprette andre lignende overbygninger som den på Det Kongelige Akademi – en uddannelse, KF i øvrigt også har været med til at udforme. For hermed kan vi bygge direkte oven på den faglige og praktiske viden, vi i forvejen har – uden først at skulle tage en helt ny 5-årig kandidatuddannelse,”

”På konstruktøruddannelsen optages både studerende med en gymnasial - og en håndværker/faglig baggrund som fx tømrer eller murer. En 2-årig kandidatoverbygning, der ligger i forlængelse af den 3,5-årige professionsbacheloruddannelse, er derfor også en rigtig god måde at få flere faglærte videre i uddannelsessystemet på.”

Forslag om kandidatoverbygning i bæredygtig drift

Ifølge Kirsten Nielsen ønsker Konstruktørforeningen flere muligheder for efter-/videreuddannelser for at sikre de rigtige kompetencer i den grønne omstilling.

”Vi kunne fx godt tænke os, at der kom en kandidatoverbygning i Facility Management for at være med til sikre de nødvendige kompetencer inden for i bæredygtig drift af byggeri, da driften er et vigtigt element i at gøre byggeriet mere klimaneutralt. Men den snak skal vi nok tage med undervisningsministeren og ikke med statsministeren,” siger KF-formanden og tilføjer:

”Indtil da kan vi glæde os over at have nået en milepæl i vores strategi om at øge kendskabet til konstruktørerne. For vores profession som bygningskonstruktører er nu så kendt, at den bliver nævnt og fremhævet i statsministerens åbningstale i Folketinget!”

Statsministerens åbningstale

Læs hele Mette Frederiksens åbningstale den 5. oktober 2021 og/eller se videoen på Altinget.dk.

KF's strategi og handlingsplan

Se den seneste strategi og handlingsplan, som er vedtaget på foreningens generalforsamling i 2020. 

Strategi og handlingsplan